Latvijā pakāpeniski samazinās bezdarba līmenis

11.11.2015

2015. gada 3. ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā bija 9,7%, rādītājam gada laikā samazinoties par 0,9 procentpunktiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. 2015. gada 3. ceturksnī 96,9 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija bezdarbnieki, kas ir par 8 tūkst. jeb 7,6% mazāk nekā pirms gada. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,1 procentpunktu.

Ja 2015. gada 1. ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā bija vienāds ar ES valstu vidējo rādītāju (10,2%), tad 2015. gada 2. ceturksnī tas nedaudz (par 0,3 procentpunktiem) pārsniedza ES valstu vidējo rādītāju (9,5%).

Bezdarba līmenis Baltijas valstīs un vidēji ES, %

Datu avots: Eurostat, CSP Darbaspēka apsekojums

Ilgstošie bezdarbnieki

2015. gada 3. ceturksnī ilgstošo bezdarbnieku, kuri nevar atrast darbu 12 mēnešus un ilgāk, īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā bija 50,6%. Gada laikā tas ir palielinājies par 7,9 procentpunktiem (2014. gada 3. ceturksnī – 42,7%). Lai gan kopējais bezdarbnieku skaits samazinās, ilgstošo bezdarbnieku skaits palielinājās no 44,6 tūkst. 2014. gada 3. ceturksnī līdz 48,5 tūkst. 2015. gada 3. ceturksnī.

Jauniešu bezdarbs

2015. gada 3. ceturksnī no visiem bezdarbniekiem 12,8 tūkst. jeb 13,2% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Gada laikā jauniešu bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 6 tūkst., un to īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā ir samazinājies par 4,7 procentpunktiem. Jauniešu bezdarba līmenis bija 16,2%, kas ir par 5,2 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada (2014. gada 3. ceturksnī – 21,4%). 2015. gada 3. ceturksnī 39,9% no visiem jauniešiem bija ekonomiski aktīvi, t.i. nodarbināti vai aktīvi meklēja darbu (bezdarbnieki). 60,1% jauniešu bija ekonomiski neaktīvi – pārsvarā vēl mācījās un darbu nemeklēja.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

2015. gada 3. ceturksnī gandrīz trešdaļa (32% jeb 470,6 tūkst.) iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā bija ekonomiski neaktīvi, t.i. nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Salīdzinot ar 2014. gada 3. ceturksni, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 31,5 tūkst. jeb 6,3%.

2015. gada 3. ceturksnī 23,5 tūkst. jeb 5% ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju bija zaudējuši cerību atrast darbu. Salīdzinājumam 2014. gada 3. ceturksnī šo ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju īpatsvars bija 5,3%, bet 2015. gada 2. ceturksnī 4,9%.

2015. gada 3. ceturksnī Darbaspēka apsekojums notika 3,8 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 7,2 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP datubāzes sadaļā "Nodarbinātība un bezdarbs".

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr.: 67366886