Latvija ievēlēta Apvienoto Nāciju organizācijas Statistikas komisijā

09.04.2015

2015. gada 8. aprīlī ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes (ECOSOC) sēdē Latvija ievēlēta Statistikas komisijā. Latvijas pilnvaru termiņš ilgs no 2016. gada 1. janvārī līdz 2019. gadam, un to pārstāvēs Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšniece Aija Žīgure.

ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes Statistikas komisija ir pasaulē augstākā lēmējinstitūcija statistikas jautājumos. Tā koordinē starptautisko sadarbību statistikas jomā, statistikas standartu un metodoloģijas izstrādi, kā arī to īstenošanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Komisijas dalībvalstu pārstāvību nodrošina nacionālo statistikas institūciju vadītāji.

Statistikas komisija izveidota 1947. gadā, un tā ir viena no ECOSOC funkcionālajām komisijām. To veido 24 dalībvalstis, kuras tiek ievēlētas, ievērojot līdzvērtīgas ģeogrāfiskās pārstāvības principu (5 Āfrikas, 4 Āzijas, 4 Austrumeiropas, 4 Latīņamerikas un 7 Rietumeiropas u.c. valstis). Dalībvalstis tiek ievēlētas uz četru gadu termiņu. Komisijas darbs norit ikgadēju sesiju formātā.

 

Papildu informācija:
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Beate Danusēviča
Tālr. 67366924