Latvijā 2013. gadā lielāks dzimušo skaits nekā pārējās Baltijas valstīs

12.08.2014

2013. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, Latvija bija vienīgā Baltijas valsts, kurā pieauga dzimušo skaits, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktais aprēķins. Latvijā dzimušo skaits 2013. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 699 jaundzimušajiem, savukārt Lietuvā un Igaunijā tas samazinājās attiecīgi par 574 un 525 bērniem, turklāt Igaunijā dzimušo skaits samazinās jau trešo gadu pēc kārtas.

Dzīvi dzimušo skaits Baltijas valstīs 2010. – 2013. gadā

 

2010

2011

2012

2013

Latvija

19 781

18 825

19 897

20 596

Lietuva

30 676

30 268

30 459

29 885

Igaunija

15 825

14 679

14 056

13 531

Augstākā dzimstība Baltijas valstīs bija 1986. un 1987.gadā, kad gadā piedzima divas reizes vairāk bērnu nekā šobrīd. Summārais dzimstības koeficients jeb vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt sievietei viņas dzīves laikā, saglabājoties attiecīgā gada dzimstības līmenim, Latvijā bija 2,2, Lietuvā – 2,1, bet Igaunijā 2,3 (vēlamais koeficients, lai notiktu normāla paaudžu nomaiņa, ir 2,1 – 2,2 bērni).   

Šobrīd Latvijā dzimstības pieaugums galvenokārt ir saistīts ar to, ka sievietes, kas dzimušas 80. gadu beigās, sasniedz vecumu, kad sievietei dzimst pirmais bērns (2013. gadā – 26,9 gadi), turklāt šo sieviešu skaits ir salīdzinoši liels (līdzīgi kā Igaunijā un Lietuvā). Tomēr pārējās Baltijas valstīs dzimstības pieaugums netiek novērots.

2013. gadā summārais dzimstības koeficients Latvijā pieauga līdz 1,52, sasniedzot Igaunijas līmeni, taču tur šis rādītājs pēdējos gados samazinās. Arī Lietuvā, tāpat kā Igaunijā, summārais dzimstības koeficients 2013. gadā samazinājās, taču tas joprojām bija augstāks nekā pārējās Baltijas valstīs – 1,59. Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, kur kopumā 2012. gadā dzimstības koeficients bija tikai 1,57 (augstākais Īrijā – 2,05), Latvijā šis rādītājs joprojām ir pārāk zems normālai paaudžu nomaiņai.

Summārais dzimstības koeficients Baltijas valstīs 2005. – 2013.gadā

Dati par galvenajiem dzimstības rādītājiem 2013. gadā Latvijā pieejami CSP datubāzē. Dati par Igauniju pieejami Igaunijas statistikas datubāzē. Dati par Lietuvu pieejami Lietuvas statistikas datubāzē.

 

Papildu informācija:
Sigita Šulca
Iedzīvotāju statistikas daļas vadītāja
Tālr. 67366806