Latvija 15. vietā dzimumu līdztiesības jomā Eiropas Savienībā

13.06.2013

Eiropas dzimumu līdztiesības institūts (European Institute for Gender Equality) 13. jūnijā publicējis jauno dzimumu līdztiesības indeksu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Latvija ES valstu kopvērtējumā atrodas 15. vietā. Indekss vienā rādītājā apvieno sešas jomas, kurās pastāv atšķirība starp sievietēm un vīriešiem, un tās ir darbs, nauda, zināšanas, laiks, vara un veselība*.

Indeksa aprēķinā izmatoti 2010. gada dati. Vidējā dzimumu līdztiesības indeksa vērtība 27 ES dalībvalstīs ir 54 punkti no 100 iespējamiem (1 – pilnīgs dzimumu līdztiesības trūkums; 100 – pilnībā ievērota dzimumu līdztiesība). Līderi dzimumu līdztiesības jomā ir Zviedrija (74,3), Dānija (73,6), Somija (73,4) un Nīderlande (69,7). Igaunija ar 50 punktiem atrodas 14.vietā, bet Latvija ar Čehiju dala 15. un 16. vietu ar 44,4 punktiem. Lietuva ar 43,6 punktiem atrodas 18. vietā. Sarakstā pēdējā ir Rumānija ar 35,3 punktiem.

Eiropas Savienības valstu dzimumu līdztiesības indekss

Latvija Lietuvu ir apsteigusi trijās no sešām indikatorā iekļautajām dzimumu līdztiesības jomām. Tās ir nauda, laiks un vara. Latvija no Lietuvas dzimumu līdztiesības jomā atpaliek darba, veselības un zināšanu sfērā. Joma, kurā Latvija ir pārspējusi Igauniju, ir vara.

Baltijas valstu dzimumu līdztiesības indekss sadalījumā pa jomām

Dzimumu līdztiesības indeksu paredzēts aprēķināt reizi divos gados. Šajos aprēķinos galvenokārt izmantoti dati no ES statistikas biroja Eurostat datubāzēm. Galvenie datu avoti ir ES dalībvalstīs veiktie darbaspēka apsekojumi un ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumi (EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions).

Šādi dati ļaus novērtēt, kurās jomās ir vislielākā dzimumu atšķirība un ir nepieciešami uzlabojumi īstenotajā politikā, kā arī ļaus novērot dzimumu līdztiesības attīstības tendences noteiktā laika periodā. Turklāt dzimumu līdztiesība ES dalībvalstīs tagad būs salīdzināma, ņemot vērā, ka šo indeksu veido uz salīdzināmu rādītāju bāzes.

Ar publicēto ziņojumu var iepazīties http://eige.europa.eu/

 

*Sešu dzimumu līdztiesības indeksa jomu skaidrojums:
darbs – novērtē dzimumu atšķirību darba tirgū, elastību darba laikā;
nauda – novērtē dzimumu atšķirību attiecībā uz finanšu resursiem un ekonomisko situāciju;
zināšanas – raksturo atšķirības starp sasniegto izglītības līmeni, mūžizglītības iespējām;
laiks – novērtē ekonomiskās un sociālās aktivitātes, laiku, ko izmanto bērnu aprūpei, atpūtai;
vara – novērtē plaisu dzimumu politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā pārstāvniecībā;
veselība – novērtē atšķirības veselības pašnovērtējumā, paradumos un veselības aprūpes pieejamībā.

 

Papildu informācija:
Lidija Spārīte
Dzīves līmeņa statistikas daļa
Tālr. 67366998