Latgales reģionā 64% mājokļu ir pieejama duša vai vanna

03.06.2015

Latvijā vidēji 79% apdzīvoto mājokļu ir pieejama vanna vai duša, liecina Centrālā statistikas pārvaldes (CSP) 2011. gada tautas skaitīšanas dati par sadzīves ērtībām (duša vai vanna, tualete ar ūdens novadu) un komunālo pakalpojumu (ūdensvads, apkure) pieejamību.

Rīgas reģionā vanna vai duša ir pieejama 90% mājokļu, Pierīgas reģionā – 82%, Kurzemes reģionā – 77%, Zemgales reģionā – 75%, Vidzemes reģionā – 67%, un Latgales reģionā – 64%. Vislielākais apdzīvoto mājokļu īpatsvars ar vannu vai dušu ir Vangažos, Olainē un Sedā – 98% mājokļu, bet vismazākais – Susāju pag. (10%), Piedrujas pag. (11%), Pededzes un Kalniešu pag. (14%).

Latvijā vidēji 89% apdzīvoto mājokļu ir pieejams ūdensvads. Vislielākais apdzīvoto mājokļu īpatsvars ar ūdensvadu ir Vangažos, Olainē un Sedā – 100%, bet vismazākais – Susāju pag. (15%), Zaļesjes pag. (28%) un Vecumu pag. (30%). Rīgas reģionā ūdensvads ir ierīkots 99% mājokļu, Pierīgas reģionā – 91%, Kurzemes reģionā – 89%, Zemgales reģionā- 85%, Vidzemes reģionā – 80%, Latgales reģionā – 77%. 

Tualete ar ūdens novadu ir ierīkota vidēji 80% apdzīvoto mājokļu Latvijā. Vislielākais apdzīvoto mājokļu īpatsvars ar mājoklī esošu tualeti ar ūdens novadu ir Vangažos, Olainē un Sedā – 98%, bet vismazākais – Susāju pag. (8%), Aknīstes pag. (9%) un Jaunjelgavas pag. (14%). Rīgas reģionā tualete ar ūdens novadu pieejama 92% apdzīvoto mājokļu, Pierīgas reģionā – 83%, Kurzemes reģionā – 78%, Zemgales reģionā – 75%, Latgales reģionā – 67%, Vidzemes reģionā – 66%.

Vidēji 70% apdzīvoto mājokļu tiek apsildīti ar centrālapkuri, bet 28% – ar krāsns apkuri. Vislielākais apdzīvoto mājokļu īpatsvars ar centrālapkuri kā galveno apkures veidu ir Olainē (99%), Vangažos (98%) un Aizkrauklē (97%), bet vismazākais – Ķepovas pag. (0%), Andzeļu pag. (1%) un Lauderu pag. (3%). Krāsns apkure kā galvenais apkures veids dominē Ķepovas pag. (99%), Andzeļu pag. (98%) un Ilūkstes novada Pilskalnes pag. (96%), bet vismazāk lietota – Vangažos un Olainē (1%), un Aizkrauklē (2%).

Latvijā vidēji 74% apdzīvoto mājokļu atrodas daudzdzīvokļu mājās un 24% – individuālajās mājās. Vislielākais individuālajās mājās esošo apdzīvoto mājokļu īpatsvars ir Sīļukalna pag. (97%) un Susāju pag. (96%), bet vismazākais – Olainē (0,33%), Zilākalna pag. (2%) un Sedā (3%). Vislielākais daudzdzīvokļu mājās esošo apdzīvoto mājokļu īpatsvars ir Olainē (99%), Zilākalna pag. (97%), Aizkrauklē un Rīgā (95%), bet vismazākais – Jaunjelgavas pag. (0%), Kalniešu un Sīļukalna pag. (3%).

Noslēdzot kārtējo 2011. gada tautas skaitīšanā iegūto datu apstrādes posmu un piesaistot mājokļu adreses to koordinātām, CSP piedāvā telpiskās attīstības plānošanas speciālistiem, pētniekiem, studentiem un citiem datu lietotājiem iespēju iegūt telpisku informāciju par Latvijas iedzīvotājiem atbilstoši tautas skaitīšanas programmai. Dati attēloti režģa kartē ar šūnas izmēru 1x1 km2. Latvijas teritorija ir sadalīta 65,6 tūkst. šūnās, no kurām 33 tūkst. ir apdzīvotas. Jāatzīmē, ka kartēs ir attēloti dati par 2011. gadā apdzīvotajiem mājokļiem.

Režģa kartes un telpiskie dati ir pieejami CSP vietnē sadaļā "Datu vizualizācija".

 

Papildu informācija:
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Dāvis Kļaviņš
Tālr. 67366874