Krievijas īpatsvars Latvijas eksportā samazinās

12.03.2013

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati 2013. gada janvārī salīdzinājumā ar pērnā gada decembri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 4.6%, bet importa – par 4.1%.

2013. gada janvārī ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās,eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44.7% (2012. gada decembrī 44.8%).

Svarīgākas izmaiņas eksportā 2013. gada janvārī salīdzinot ar pērnā gada decembri:

  • koka un tā izstrādājumu eksporta pieaugums veidoja 15.8 milj. latu jeb 21.6%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 13.9 milj. latu jeb 21.2%,
  • augu valsts produktu eksports samazinājās par 25.3 milj. jeb 45.6%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta samazinājums veidoja 18.6 milj. latu jeb 31.1%,

Eksporta īpatsvars uz Krieviju samazinājās līdz 7.9% (pērnā gada decembrī 14.2%). Vislielākais kritums bija pārtikas rūpniecības ražojumu eksportam – par 18.0 milj. latu jeb 58.3% un ķīmiskās rūpniecības rūpniecības ražojumu eksportam – par 10.5 milj. latu jeb 66.6%.

Svarīgākas izmaiņas importā 2013. gada janvārī salīdzinot ar pērnā gada decembri :

  • parasto metālu un to izstrādājumu  imports pieauga par 12.4 milj. latu jeb 20.4%,
  • satiksmes līdzekļu imports samazinājās par 19.2 milj. latu jeb 35.7%,
  • mehānismu,  ierīču un elektroiekārtu importa samazinājums veidoja 24.3 milj. latu jeb 18.2%.

 Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________

1)  Dati precizēti par 2012.gada maiju, jūniju un oktobri.

2013. gada janvārī nozīmīgākā daļa (71.9%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 11.3%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.8%), Vācija (7.9%), Krievija (7.9%), un Polija (6.3%).

2013. gada janvārī nozīmīgākā daļa (72.7%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 19.0%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.2% no importa kopapjoma), Krievija (14.7%), Vācija (9.3%), Polija (9.0%) un Igaunija (7.9%).              

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. janvāri

2012. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

528 814

100

+11.7

-4.6

-8.3

 

koks, koka izstrādājumi, un kokogle

89 038

16.8

+0.8

+21.6

+2.7

 

elektroierīces un elektroiekārtas

51 246

9.7

+51.7

+3.8

+6.5

 

dzelzs un tērauds

49 849

9.4

-6.5

+20.6

+2.4

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

44 129

8.3

+17.8

+15.4

-7.1

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

24 094

4.6

-1.9

-24.1

-22.4

 

graudaugu kultūras

17 892

3.4

+5.6 reizes

-57.9

-20.1

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

17 020

3.2

+7.1

+18.2

-7.3

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

16 586

3.1

-26.2

-33.3

-37.3

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

16 519

3.1

+2.4

-51.1

-39.2

Graudaugu kultūru straujo eksporta palielināšanos 2013. gada janvārī salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri visvairāk ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums – par 10.0 milj. latu jeb 8.9 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu eksportam par 7.6 milj. latu jeb par 68.2%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. janvāri

2012. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

655 454

100

+3.2

-4.1

-9.9

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

133 227

20.3

+9.1

+3.9

+5.2

 

elektroierīces un elektroiekārtas

58 639

8.9

+15.3

-2.9

-3.3

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

50 514

7.7

-35.3

-30.9

-29.8

 

dzelzs un tērauds

46 115

7.0

+24.6

+41.9

+13.1

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

31 734

4.8

-8.3

-25.0

-37.3

 

plastmasas un to izstrādājumi

24 448

3.7

+17.6

+5.4

-8.9

 

farmācijas produkti

24 028

3.7

-2.6

-15.7

-1.2

Dzelzs un tērauda imports 2013. gada janvārī salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri palielinājās, ievērojami pieaugot plakanu dzelzs vai neleģēta tērauda velvējumu importam – par 5.5 milj. latu  jeb 4 reizes. Savukārt ūdens tvaika un citādu tvaika turbīnu importa samazinājums par 20.4 milj. latu jeb par 99.9% būtiski ietekmēja mehānismu un mehānisku ierīču kopējo  importu.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa.
Lilita Laganovska
tel.67366604