Kravu pārvadājumi ar autotransportu pieaug

28.05.2013

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija par kravu pārvadājumiem liecina, ka 2013.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 1.ceturksni, svarīgākajās transporta nozarēs pārvadāto kravu kopējais apjoms ir palicis iepriekšējā gada līmenī (pieaugums par 0,5%).

2013.gada 1.ceturksnī ar dzelzceļa transportu pārvadāja 15,8 milj. t kravu, kas ir par 7,9% mazāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa pārvadājuma veidiem

 

2013.gada 1.ceturksnis

(milj. t)

2013.gada 1.ceturkšņa izmaiņas % pret 2012.gada 1.ceturksni

Pavisam

15,8

-7,9

iekšzemes kravu pārvadājumi

0,3

+26,4

eksporta kravu pārvadājumi

1,4

-0,8

 

pārvadājumi no Latvijas ostām

0,4

-53.4

importa kravu pārvadājumi

13,3

-3,8

 

pārvadājumi uz Latvijas ostām

11,9

-8.3

tranzīta kravu pārvadājumi

0,8

-52,7

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,3 milj. t kravu – par 62,1 tūkst. t jeb 26,4% vairāk nekā 2012.gada attiecīgajā laika periodā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 1,4 milj. t (8,4%). Krītoties dzelzceļa kravu pārvadājumiem caur Latvijas ostām, šo kravu īpatsvars kopējos starptautiskajos pārvadājumos samazinājās līdz 79,2%. Pagājušā gada 1.ceturksnī pārvadāto kravu īpatsvars starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos bija 81.7%.

Ar autotransportu 2013.gada 1.ceturksnī pārvadāja 11,4 milj. t kravu, kas ir par 11,3% vairāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu lielā mērā noteica tādu kravu kā lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu un pārtikas produktu un dzērienu pārvadājumu palielināšanās attiecīgi par 23,8% un 20%.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2013.gada 1.ceturksnis

(milj. t)

2013.gada 1.ceturkšņa izmaiņas % pret 2012.gada 1.ceturksni

Pavisam

11,4

+11,3

iekšzemes kravu pārvadājumi

8,7

+10,5

eksporta kravu pārvadājumi

1,0

+7,1

importa kravu pārvadājumi

0,7

+1,6 reizes

kravu pārvadājumi ārvalstīs

1,0

-0,9

Lielāko daļu (75,8%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma autotransportā transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi pieauga par 0,8 milj. t (10,5%). Arī starptautiskie kravu pārvadājumi palielinājās par 0,3 milj. t (13,8%).

Turpat trešo daļu (30%) no ar autotransportu pārvadāto kravu kopapjoma veidoja lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, 16,6 % –- metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, bet koks, koksnes izstrādājumi (izņemot mēbeles), papīrs un papīra izstrādājumi – 14,1%.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu 2013.gada 1.ceturksnī transportēja 1,9 milj. t naftas produktu, kas ir par 21,9% vairāk nekā 2012.gada attiecīgajā laika periodā.

Apkopotie dati par pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu 2013.gada 1.ceturksnī liecina, ka kopējais pasažieru skaits samazinājies par 2,7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni. Pasažieru skaita pieaugums ir sasniegts pilsētu elektriskajā transportā.

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu

 

 

2013.gada 1.ceturksnis

(milj. pasažieru)

2013.gada 1.ceturkšņa izmaiņas % pret 2012.gada 1.ceturksni

Regulāras satiksmes autobusi

27,1

-6,4

Trolejbusi

11,8

+1,1

Tramvaji

10,5

+2,8

Dzelzceļš

4,3

-1,5

Visbiežāk izmantotais sabiedriskā transporta veids ir regulāras satiksmes autobusi, ar kuriem pārvietojās vairāk nekā puse visu sabiedrisko transportu izmantojošo pasažieru. Ar regulāras satiksmes autobusiem 2013.gada 1.ceturksnī pārvadāja 27,1 milj. pasažieru – par 6,4% mazāk nekā iepriekšējā gada janvārī – martā. Lielāko daļu (99,7%) pasažieru pārvadāja iekšzemē. Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē samazinājās par 6,4%, tai skaitā pilsētas nozīmes maršrutos par 6,7%, reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos par 5,8% un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos par 5,7%. Arī starptautiskajos pārvadājumos pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 7%.

Dzelzceļa transportā 2013.gada 1.ceturksnī pārvadātopasažieru skaits saruka par 1,5%. Iekšzemē, kur pārvadāja 98,5% no visiem dzelzceļa pasažieriem, to skaits samazinājās par 1,6%, savukārt starptautiskajos pārvadājumos (galvenokārt starp Latviju un Krieviju) pieauga par 10.3%.

Ar pilsētu elektrisko transportu 2013.gada 1.ceturksnī pārvadāja 22,3 milj. pasažieru, kas ir par 1,9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits palielinājās par 1,1%, bet ar tramvajiem – par 2,8%.

 

Papildu informācija:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Vida Lukaševiča
Tālr.67366681