Koģenerācijas stacijas saražo 63% no kopējā siltumenerģijas daudzuma Latvijā

17.05.2013

2012. gadā Latvijā darbojās 133 koģenerācijas stacijas ar kopējo elektrisko jaudu 1021,0 megavati (MW). Tās saražoja 2339 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas un 4688 GWh siltumenerģijas, kas ir 62,9% no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma. Rīgā no kopējā koģenerācijas stacijās saražotā siltumenerģijas daudzuma saražoti 70,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Koģenerācija ir vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana vienotā ciklā.

Koģenerācijas stacijās saražotā siltumenerģija un elektroenerģija 2000.-2012.gadā
(GWh)

Salīdzinājumā ar 2011. gadu koģenerācijas staciju skaits palielinājies par 60,2 %, elektriskā jauda par 6%. Vislielākā uzstādītā koģenerācijas staciju elektriskā jauda bija Rīgā – 881,2 MW. 2012. gadā biogāzes koģenerācijas staciju skaits pieaudzis par 120%, salīdzinot ar 2011. gadu.

Koģenerācijas staciju skaits un uzstādītā elektriskā jauda (MW) statistiskajos reģionos 2011. un 2012.gadā

 

2011

2012

Koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Kopā Latvija

83

963.4

133

1021.0

tai skaitā:

 

 

 

 

Rīgas reģions

15

877.9

16

881.2

Pierīgas reģions

12

16.1

28

33.9

Vidzemes reģions

11

14.0

17

25.1

Kurzemes reģions

14

20.0

25

30.0

Zemgales reģions

21

23.1

25

26.2

Latgales reģions

10

12.3

22

24.6

Koģenerācijas stacijas iedala:

  • vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, kuru pamatdarbība ir elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana (NACE 2.red. 35. nodaļa);
  • uzņēmumu koģenerācijas stacijas, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju savām ražošanas un tehnoloģiskajām vajadzībām un daļu no saražotās siltumenerģijas pārdod (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35. nodaļu).

No 133 koģenerācijas stacijām, kas darbojās 2012. gadā, 98 ir vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 982,0 MW, kas ir 96,2% no kopējās uzstādītās koģenerācijas staciju jaudas, un 35 ir uzņēmumu koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 39,0 MW.

Vispārējās lietošanas koģenerācijas staciju skaits un uzstādītā elektriskā jauda (MW) 2012.gadā

 

Vispārējās lietošanas koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Saražotā elektroenerģija, GWh

Saražotā siltumenerģija, GWh

PAVISAM

98

982.0

2159.5

4562.4

≤ 0.2 MW

13

2.1

9.6

25.5

0.2 < P1 ≤ 0.5 MW 

22

8.5

35.6

104.9

0.5 < P ≤ 1 MW 

25

20.2

107.2

291.6

1 < P ≤ 5 MW 

33

76.4

415.0

961.4

5 < P ≤ 20 MW 

2

21.1

68.6

78.2

> 20 MW

3

853.7

1523.5

3100.8

1 P – jauda

2012. gadā koģenerācijas stacijās siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai pārsvarā izmantoja dabasgāzi (85,7%), kā arī biogāzi, kurināmo koksni, ogles, mazutu un biodīzeļdegvielu. Koģenerācijas stacijās dabasgāzes patēriņš samazinājies no 92,3% (2011. gadā) uz 85,7% (2012. gadā).

CSP datubāzes ”Vide un enerģētika” sadaļā „Enerģētika” ikgadējie dati par koģenerācijas staciju darbību 2012. gadā tiks publicēti jūnijā.

 

Papildu informācija
Linda Bērtaite
Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
tālr. 67366769