Koģenerācijas saražo 51% no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma Latvijā

19.05.2014

2013.gadā Latvijā darbojās 166 koģenerācijas1 stacijas ar kopējo elektrisko jaudu 1251 megavati (MW), kas ir par 19% vairāk nekā 2012.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tās saražoja 3170 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir 51% no kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma, un 5038 GWh siltumenerģijas, kas ir 69% no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma.Koģenerācijas staciju skaits pērn pieaudzis par 33, kā arī palielinājusies to uzstādītā elektriskā jauda Latvijā.

Koģenerācijas staciju skaits un uzstādītā elektriskā jauda (MW) 2013. gadā

 

Koģenerācijas staciju skaits

Uzstādītā elektriskā jauda, MW

Saražotā elektroenerģija, GWh

Saražotā siltumenerģija, GWh

PAVISAM

166

1251,5

3170,1

5038,0

≤ 0.2 MW

19

2,9

15,9

34,5

0.2 < P2 ≤ 0.5 MW 

36

13,8

66,3

124,4

0.5 < P ≤ 1 MW 

55

44,4

253,4

476,7

1 < P ≤ 5 MW 

49

112,9

607,7

1407,1

5 < P ≤ 20 MW 

3

27,7

131,6

57,3

> 20 MW

4

1049,8

2095,2

2938,0

Vislielākā koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda 2013.gadā bija Rīgā – 1059 MW jeb 85% no kopējās koģenerācijas staciju elektriskās jaudas. Salīdzinājumā ar 2012.gadu elektriskā jauda Rīgā palielinājās par 17%. Nākamā lielākā koģenerācijas staciju elektriskā jauda bija Zemgales reģionā – 53,9 MW, kas ir par 52% vairāk nekā 2012.gadā. Vismazākā koģenerācijas stacijas elektriskā jauda pērn bija Vidzemes reģionā – 27,6 MW, pieaugums par 9% salīdzinājumā ar 2012.gadu.

Koģenerācijas stacijas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā Latvijā pārsvarā izmanto dabasgāzi. 2013.gadā to elektriskā jauda, kas darbojās ar dabasgāzi, bija 1141 MW, kas ir par 16% vairāk nekā 2012.gadā.

Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida 2012. un 2013. gadā

Septiņu gadu laikā no 2007. gada līdz 2013.gadam būtiski pieaudzis atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars koģenerācijas stacijās. Ja 2007.gadā koģenerācijas staciju elektriskā jauda, kas darbojās ar biogāzi un kurināmo koksni, bija 6 MW, tad 2013.gadā šis rādītājs sasniedza 105 MW.

Koģenerācijas staciju elektriskā jauda un patērētais kurināmais Latvijas reģionos 2013.gadā

 

CSP datubāzēs Enerģētika ikgadējie dati par koģenerācijas staciju darbību 2013. gadā tiks publicēti šajā jūnijā.

Papildu informācija:
Vera Suzdaļenko
Vides un enerģētikas statistikas daļa
tālr. 67366768

1 Koģenerācijas stacija – ir vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana vienotā ciklā
2 P - jauda