Katrs piektais mājoklis Latvijā ir bez pastāvīgajiem iedzīvotājiem

20.06.2013

2011. gada tautas skaitīšanā Latvijā saskaitīti 1 025 233 mājokļi,tai skaitā 79,1% apdzīvoti un 20,8% neapdzīvoti (mājokļi, kuros tautas skaitīšanas laikā neviens pastāvīgi nedzīvoja), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 2011.gadā veiktās mājokļu skaitīšanas dati. 0,1% mājokļu iemītnieki tautas skaitīšanā nebija iekļaujami*.

Rīgā saskaitīti 327 379 mājokļi. No tiem 83,1% ir apdzīvoti, 16,8% neapdzīvoti. Pierīgas reģionā šie dati attiecīgi ir 181 587 mājokļi, 73,6% apdzīvoti un 26,3% neapdzīvoti, Vidzemes reģionā – 99 437 mājokļi, 79%, apdzīvoti, 20,9% neapdzīvoti, Kurzemes reģionā – 136 492 mājokļi, 78,7% apdzīvoti, 21,3% neapdzīvoti, Zemgales reģionā – 118 278 mājokļi, 80,3% apdzīvoti, 19,7% neapdzīvoti, Latgales reģionā – 162 060 mājokļi, 76,5% apdzīvoti, 23,4% neapdzīvoti. Mājokļu, kuru iemītnieki tautas skaitīšanā nebija iekļaujami, īpatsvars visos reģionos nav lielāks par 0,1%.

Mājokļi pēc apdzīvotības statusa Latvijā un statistiskajos reģionos 2011.gada 1.martā

Teritorija

 

Mājokļi kopā

Apdzīvots mājoklis ar vienu vai vairākiem pastāvī-gajiem iedzīvotājiem

Mājoklis bez pastāvīgajiem iedzīvotājiem

Mājoklis, kura iemītnieki skaitīšanā nav iekļaujami

mājokļu īpatsvars(%)

apdzīvots mājoklis ar vienu vai vairākiem pastāvī-gajiem iedzīvotājiem

mājoklis bez pastāvīgajiem iedzīvotājiem

mājoklis, kura iemītnieki skaitīšanā nav iekļaujami

Latvija

1 025 233

810 678

213 777

778

79.1

20.8

0.1

 Rīgas reģions (Rīga)

327 379

272 142

54 908

329

83.1

16.8

0.1

 Pierīgas reģions

181 587

133 578

47 825

184

73.6

26.3

0.1

 Vidzemes reģions

99 437

78 565

20 810

62

79.0

20.9

0.1

 Kurzemes reģions

136 492

107 410

29 018

64

78.7

21.3

0.0

 Zemgales reģions

118 278

95 003

23 237

38

80.3

19.7

0.0

 Latgales reģions

162 060

123 980

37 979

101

76.5

23.4

0.1

2011. gada tautas skaitīšanā iegūta statistika par iedzīvotāju skaitu pēc to mājokļa apstākļiem. 98,6% no visiem iedzīvotājiem Latvijā dzīvo tradicionālajā mājoklī – dzīvoklī vai individuālajā mājā, 1,2% – kolektīvajā mājoklī, 0,1% – cita veida pajumtē, piem., treilerī vai šķūnī, 0,1% mājokļa nebija (bezpajumtnieki). Bezpajumtniekus 2011. gadā uzskaitīja tikai nakts patversmēs.

98,5% rīdzinieku dzīvo tradicionālajā mājoklī, 0,1% – cita veida pajumtē, 1,1% – kolektīvajā mājoklī un 0,3% – nebija mājokļa. Pierīgas reģionā 98,9% iedzīvotāju dzīvo tradicionālajā mājoklī, 0,3% – cita veida pajumtē, 0,8% – kolektīvajā mājoklī.

_____________________________

*Mājokļi, kuru iemītnieki tautas skaitīšanā nebija iekļaujami -ārvalstu militārais, jūras spēku vai diplomātiskais personāls un minēto personu ģimenes locekļi, ārvalstu civilpersonas pagaidu darbā (mazāk par 12 mēnešiem) un viņu ģimenes locekļi vai tūristi

98,3% vidzemnieku dzīvo tradicionālajā mājoklī, 0,2% – cita veida pajumtē, 1,5% – kolektīvajā mājoklī. Kurzemes reģionā 98,9% iedzīvotāju mitinās tradicionālajā mājoklī, 0,2% – cita veida pajumtē, 0,9% – kolektīvajā mājoklī. Zemgales reģionā 98,1% iedzīvotāju dzīvo tradicionālajā mājoklī, 0,2% – cita veida pajumtē, 1,6% – kolektīvajā mājoklī un 0,1% nebija mājokļa. Latgales reģionā 98,5% iedzīvotāju apmetušies tradicionālajā mājoklī, 0,1% – cita veida pajumtē, 1,3% – kolektīvajā mājoklī un 0,1% nebija mājokļa.

Iedzīvotāji pēc mājokļa apstākļiem Latvijā un statistiskajos reģionos 2011.gadā

Teritorija

Iedzīvotāji kopā

Dzīvojamā māja vai dzīvoklis

Treileris, šķūnis vai cita veida pajumte

Kolektīvais mājoklis

Mājokļa nav (bezpajumtnieki)

Latvija

2 070 371

2 040 812

3 211

24 006

2 342

 Rīgas reģions (Rīga)

658 640

649 188

422

7 204

1 826

 Pierīgas reģions

371 431

367 221

1 214

2 927

69

 Vidzemes reģions

211 309

207 692

422

3 142

53

 Kurzemes reģions

270 498

267 442

473

2 527

56

 Zemgales reģions

254 461

249 738

435

4 134

154

 Latgales reģions

304 032

299 531

245

4 072

184

Iegūti arī dati par tradicionālo mājokļu ēku tipu. Pēdējo 10 gadu laikā pieaugusi individuālo mājokļu (ieskaitot dvīņu, rindu un divu dzīvokļu mājas) celtniecība un veido 44, 9% no kopējā uzcelto mājokļu skaita. Pēc 2011.gada tautas skaitīšanas datiem Latvijā šo mājokļu īpatsvars ir 29,1%, bet mājokļu īpatsvars daudzdzīvokļu mājās – 69,3%.

Tradicionālie mājokļi pēc to ēkas tipa Latvijā 2011.gadā

2011. gada tautas skaitīšanā tika veiktas divas skaitīšanas – iedzīvotāju un mājokļu skaitīšana. Tautas skaitīšanas programmā bija 10 jautājumi par mājokli. Rezultātā iegūti dati par mājokļa apdzīvotības statusu, mājokļa apstākļiem, ēkas uzcelšanas gadu, ēkas tipu, apkures veidu, labiekārtotību, mājokļa platību un mājokļa piederību. 2011.gada skaitīšanā tika skaitīti visi mājokļi, ne tikai apdzīvotie, kā tas bija 2000.gada skaitīšanā.

Plašāka informācija par mājokļiem pieejama CSP datubāzes „Tautas skaitīšana 2011” sadaļā „2011.gada tautas skaitīšanas galīgie rezultāti”.

Papildu informācija:
Pēteris Veģis
Sociālās statistikas departamenta
direktora vietnieks
tālrunis 67366771