Jūnijā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,2%

05.08.2013

Šogad jūnijā, salīdzinot ar maiju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0,2% un to būtiski ietekmēja produkcijas apjoma samazinājums elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē par 6,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Savukārt apstrādes rūpniecībā ražošana pieauga par 1,2%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4,8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad jūnijā,salīdzinot ar 2012. gada jūniju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0,4%. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7,1%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 14,2% un apstrādes rūpniecībā – par 0,8%. Lielākais ražošanas apjoma pieaugums no apstrādes rūpniecības nozarēm bija citu transportlīdzekļu ražošanas nozarē (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – 2,9 reizes, mēbeļu ražošanas nozarē – par 13,9% un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas nozarē – par 13,5%.

Šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1,7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 0,5%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija samazinājums par 1,4%.

Šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0,1%. Tai skaitāapstrādes rūpniecībā – par 0,6%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,6% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē par 1,7%.

2013. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,6%. Kritumu ietekmēja produkcijas apjoma samazinājums apstrādes rūpniecībā – par 1,1%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē bija pieaugums 1,7% un 0,2% attiecīgi. Gada sešos mēnešos vislielākie apstrādes rūpniecības apjoma samazinājumi bija metālu ražošanas nozarē – par 43,5%,iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)– par 28% un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē – par 19,1%. Vērā ņemams pieaugums šogad pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu bija mēbeļu ražošanā par 13,8% un elektrisko iekārtu ražošanā par 11,4%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2013. gada janvāris – jūnijs,

salīdzinot ar

2012. gada

janvāri – jūniju

 (kalendāri izlīdzināts)

2013. gada 2.ceturksnī

salīdzinot ar

2013. gada jūnijā

salīdzinot ar

2013.g.

1.ceturksni

 (sezonāli izlīdzināts)

2012.g.

2.ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2013.g. maiju (sezonāli izlīdzināts)

2012.g. jūniju

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0.6

1.7

-0.1

-0.2

-0.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.7

-1.4

0.6

4.8

14.2

Apstrādes rūpniecība

-1.1

1.0

-0.6

1.2

0.8

Pārtikas produktu ražošana

5.9

0.4

5.1

-0.4

4.9

Tekstilizstrādājumu ražošana

3.6

1.7

2.8

1.3

-3.7

Apģērbu ražošana

6.2

-3.7

0.7

-1.2

-1.5

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-0.3

-0.6

-0.3

0.4

1.2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-19.1

-4.0

-22.3

-12.1

-30.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-13.2

4.3

-4.5

5.3

-9.2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

5.4

-2.1

5.5

4.0

13.5

Metālu ražošana

-43.5

-46.3

-64.3

-9.7

-72.0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

0.6

1.2

2.1

7.2

4.4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

5.7

5.5

5.9

14.3

-7.5

Elektrisko iekārtu ražošana

11.4

8.6

10.7

-12.1

-9.1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-1.7

8.7

1.9

-1.8

1.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-1.1

115.3

32.5

59.1

188.2

Mēbeļu ražošana

13.8

3.5

15.7

-0.3

13.9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-28.0

2.0

-19.0

9.8

-6.5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

0.2

0.5

1.7

-6.7

-7.1

2013. gada jūnijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 425,7 milj. latu.

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

 

Papildu informācija:
Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 673669531 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.