Jūnijā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinājās par 2,4 %

09.08.2016

2016. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 2,4 %, preču eksporta vērtībai samazinoties par 3,1 % un importa vērtībai – par 1,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 815 milj. eiro apmērā, bet importēja par 984 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,3 % (2016. gada maijā – 45,6 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Piezīmes: dati par 2015. gada oktobri, novembri, decembri un 2016. gada martu precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā jūnijā, salīdzinot ar maiju:

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 20,2 milj. eiro jeb 22,4 %,

-       augu valsts produktu eksports saruka par 15,0 milj. eiro jeb 35,8 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports samazinājās par 11,2 milj. eiro jeb 7,1 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports palielinājās par 13,0 milj. eiro jeb 10,1 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 6,5 milj. eiro jeb 10,0 %.

Svarīgākās izmaiņas importā jūnijā, salīdzinot ar maiju:

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports samazinājās par 21,9 milj. eiro jeb 17,0 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports saruka par 6,8 milj. eiro jeb 6,1 %,

-       augu valsts produktu imports samazinājās par 3,3 milj. eiro jeb 8,2 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports pieauga par 10,8 milj. eiro jeb 5,5 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports palielinājās par 4,1 milj. eiro jeb 5,0%.

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (19,0 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,7 %), Vācija (6,9 %) un Zviedrija (6,8 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,5 % no importa kopapjoma), Vācija (12,6 %), Polija (11,7 %) un Igaunija (7,7 %).

 

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. maiju

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. maiju

Pavisam

815,4

100

-3,1

984,1

100

-1,8

Eiropas Savienības valstis

608,0

74,6

-2,5

804,0

81,7

0,8

   Eirozonas valstis

409,7

50,2

-1,0

570,2

57,9

-0,7

NVS valstis

101,7

12,5

16,1

99,3

10,1

5,9

Pārējās valstis

105,7

12,9

-18,8

80,8

8,2

-27,1

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūnijā veidoja 7,9 %, bet importā – 7,1 %.

 

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. jūniju

2016. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

815 409

100

0,4

-3,1

-4,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

146 046

17,9

2,2

-7,1

0,7

elektroierīces un elektroiekārtas

93 038

11,4

-10,5

17,2

-8,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

50 299

6,2

13,5

-2,1

17,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

49 026

6,0

-4,5

-1,2

-9,1

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

48 127

5,9

-5,8

9,3

2,3

farmācijas produkti

36 099

4,4

28,9

-8,7

19,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

32 765

4,0

30,3

-1,9

19,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

31 092

3,8

17,1

21,3

-6,2

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

27 986

3,4

22,1

15,4

26,1

dzelzs un tērauds

21 607

2,6

-30,1

-47,0

-22,7

Dzelzs un tērauda izstrādājumu eksporta kāpumu 2016. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2015. gada jūniju ietekmēja metinātu dzelzs un tērauda cauruļvadu, cauruļu un dobto profilu ar neapaļu šķērsgriezumu eksporta pieaugums par 0,6 milj. eiro jeb 33,0 %. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģēta tērauda stieņu eksportam par 10,1 milj. eiro jeb 88,6 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. jūniju

2016. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

984 117

100

-4,1

-1,8

-3,3

elektroierīces un elektroiekārtas

109 180

11,1

-14,7

8,0

-8,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

101 843

10,3

26,3

-3,3

21,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

97 211

9,9

-4,3

2,9

-5,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

93 681

9,5

-15,4

3,3

-11,5

farmācijas produkti

47 283

4,8

15,0

-13,6

2,8

plastmasas un to izstrādājumi

41 254

4,2

-10,1

-5,9

0,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

35 060

3,6

18,2

-4,3

12,8

dzelzs un tērauds

30 836

3,1

-17,6

-8,9

-3,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

27 165

2,8

4,9

-1,6

-6,1

dzelzs un tērauda izstrādājumi

24 060

2,4

-5,1

6,6

4,6

Sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa palielināšanos 2016. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2015. gada jūniju ietekmēja vieglo automobiļu importa pieaugums par 8,7 milj. eiro jeb 26,4 %. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dzelzs un neleģēta tērauda pusfabrikātu importa kritums par 6,9 milj. eiro jeb 98,5 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604