Jūnijā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 19,2 % lielāks nekā pērn

09.08.2017

2017. gada jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,15 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 19,2 % vairāk nekā 2016. gada jūnijā, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 12,2 % un importa vērtība – par 25,1 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 920,3 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,23 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 42,8 % (2016. gada jūnijā – 45,5 %).

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 12,02 miljardus eiro – par 1,31 miljardu eiro jeb 12,3 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 5,39 miljardus eiro (palielinājums par 501,5 milj. eiro jeb 10,3 %), bet importa – 6,62 miljardus eiro (pieaugums par 810,6 milj. eiro jeb 13,9 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP
Piezīmes:
dati par 2016. gada oktobri, novembri, decembri un 2017. gada martu precizēti

 

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada jūnijā, salīdzinot ar 2016. gada jūniju:

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 29,0 milj. eiro jeb 41,7 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksportslielāks par 20,6 milj. eiro jeb 13,7 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 16,9 milj. eiro jeb 25,7 %,

-       dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports lielāks par 8,9 milj. eiro jeb 28,6 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 7,7 milj. eiro jeb 5,0 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksportsmazāks par 4,8 milj. eiro jeb 8,2 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada jūnijā, salīdzinot ar 2016. gada jūniju:

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 32,5 milj. eiro jeb 42,4 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 27,2 milj. eiro jeb 33,7 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 26,4 milj. eiro jeb 12,2 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 25,4 milj. eiro jeb 25,9 %,

-       minerālproduktu imports lielāks par 18,0 milj. eiro jeb 19,2 %.

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,5 %), Vācija (6,9 %) un Zviedrija (6,6 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,5 % no importa kopapjoma), Vācija (10,6 %), Polija (9,1 %) un Igaunija (7,3 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. jūniju

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. jūniju

Pavisam

920,3

100

12,2

1 230,4

100

25,1

Eiropas Savienības valstis

644,2

70,0

6,1

932,4

75,8

16,0

   Eirozonas valstis

434,7

47,2

7,0

691,2

56,2

21,1

NVS valstis

120,8

13,1

17,4

117,9

9,6

19,0

Pārējās valstis

155,3

16,9

40,9

180,1

14,6

2,2 reizes

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūnijā veidoja 9,0 %, bet importā - 6,3 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. jūniju

2017. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

920 278

100

12,2

-1,8

2,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

160 978

17,5

5,0

-2,6

6,7

elektroierīces un elektroiekārtas

112 333

12,2

14,5

-2,2

8,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

58 661

6,4

12,3

21,2

9,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

46 874

5,1

-12,8

-14,5

-6,8

dzelzs un tērauds

43 750

4,8

2,1 reizi

34,9

52,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

42 601

4,6

38,5

11,1

13,9

farmācijas produkti

40 251

4,4

13,3

-5,4

16,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

39 759

4,3

-10,6

-10,6

-0,8

dzelzs un tērauda izstrādājumi

35 424

3,8

13,5

7,7

22,1

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

29 328

3,2

7,2

6,4

11,2

Dzelzs un tērauda eksporta kāpumu 2017. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2016. gada jūniju ietekmēja dzelzs atkritumu un lūžņu eksporta pieaugums par 17,0 milj. eiro jeb 12 reizes. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, sarūkot vieglo automobiļu eksportam par 4,8 milj. eiro jeb 23,3 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. jūniju

2017. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 230 432

100

25,1

7,4

15,2

elektroierīces un elektroiekārtas

134 389

10,9

16,4

2,6

8,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

109 299

8,9

7,4

3,0

9,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

106 967

8,7

19,1

-0,5

12,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

97 029

7,9

-6,2

6,5

3,4

farmācijas produkti

60 476

4,9

38,9

9,8

26,9

dzelzs un tērauds

54 535

4,4

80,4

28,5

44,5

plastmasas un to izstrādājumi

52 427

4,3

20,0

-11,5

16,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

51 215

4,2

88,3

18,6

53,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

37 225

3,0

9,2

-13,2

4,9

dzelzs un tērauda izstrādājumi

28 863

2,3

18,7

-7,7

21,8

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2017. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2016. gada jūniju ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 15,6 milj. eiro jeb 2,6 reizes. Tajā pašā laikā sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja transportlīdzekļu 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai importa kritums par 5,3 milj. eiro jeb 90,5 %.

 

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604