Jūnijā pieaug graudaugu kultūru eksports

09.08.2013

2013. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 2,5%, bet importa vērtība pieauga par 0,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Jūnijā ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,6% (š.g. maijā 46,3%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu 1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Augu valsts produktu eksports jūnijā salīdzinājumā ar maiju pieauga par 20,4 milj. latu jeb 2,3 reizes. Visvairāk augu valsts produktu eksportu ietekmēja kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksporta pieaugums – par 24,4 milj. latu jeb 18,8 reizes. Jūnijā visvairāk kviešu, kviešu un rudzu maisījums tika izvests uz Alžīriju par 14,3 milj. latu, uz Franciju par 4,8 milj. latu un uz Nīderlandi par 4,3 milj. latu.

Svarīgākās izmaiņas eksportā jūnijā, salīdzinot ar š.g. maiju:

  • satiksmes līdzekļu eksports pieauga par 4,5 milj. latu jeb 17,2%,
  • koka un koka izstrādājumu eksports samazinājās par 11,7 milj. latu jeb 11,3%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports samazinājās par 6,2 milj. latu jeb 11,3%.

Svarīgākās izmaiņas importā jūnijā, salīdzinot ar š.g. maiju:

  • satiksmes līdzekļu imports palielinājās par 14,0 milj. latu jeb 35,8%,
  • metālu un to izstrādājumu imports pieauga par 5,8 milj. latu jeb 10,4%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports samazinājās par 7,7 milj. latu jeb 22,5%.

Jūnijā nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 69,9% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 16,6%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16,8% no eksporta kopapjoma), Krievija (12,4%), Igaunija (12,0%), Vācija (7,6%) un Polija (5,3%).

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 82,0% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 9,4%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (21,7% no importa kopapjoma), Vācija (11,9%), Polija (10,3%), Igaunija (8,4%) un Krievija (5,3%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. jūniju

2013. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

554 337

100

+1.8

-2.5

-7.1

 

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

92 279

16.6

+4.0

-11.2

+3.8

 

elektroierīces un elektroiekārtas

57 940

10.5

+27.2

-6.8

+2.4

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

38 793

7.0

+14.7

-5.2

-14.2

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

30 951

5.6

+6.0

+0.9

-3.9

 

graudaugu kultūras

26 642

4.8

+3.8 reizes

+10.1 reizi

+2.5

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

23 244

4.2

-14.7

-12.8

-17.0

 

dzelzs un tērauds

23 227

4.2

-51.2

-9.3

-47.5

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

19 296

3.5

-34.4

+3.7

-23.1

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

18 059

3.3

-22.2

-6.3

-0.9

 

farmācijas produkti

16 198

2.9

-2.1

+3.5

-0.1

Gan eksportā, gan importā elektroierīču un elektroiekārtu straujo palielināšanos 2013. gada jūnijā salīdzinājumā ar pērnā gada jūniju visvairāk ietekmēja tirdzniecība ar mobilajiem telefoniem. To eksporta pieaugums bija 9,5 milj. latu jeb 2,3 reizes un importa – 7,9 milj. latu jeb 86,0%.

Savukārt dzelzs un tērauda eksports un imports būtiski samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģētā tērauda stieņu eksportam par 21,7 milj. latu jeb par 92,7% un dzelzs atkritumu un lūžņu importam par 19,4 milj. latu jeb par 88,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. jūniju

2013. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

661 423

100

-9.9

+0.3

-10.6

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

100 133

15.1

-15.6

+2.7

-20.9

 

elektroierīces un elektroiekārtas

68 592

10.4

+20.9

+2.6

+2.8

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

54 594

8.3

-29.7

-8.2

-22.2

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

47 621

7.2

-15.7

+35.3

-4.0

 

plastmasas un to izstrādājumi

29 672

4.5

-1.4

-8.5

+5.3

 

farmācijas produkti

23 747

3.6

+3.9

+0.6

-7.1

 

dzelzs un tērauds

23 038

3.5

-50.1

+5.8

-36.3

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Elga Bendrāte
Tālr.:673668891 Dati precizēti par 2013.gada martu.