Jūnijā neliels būvniecības izmaksu kritums

26.07.2013

2013. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,9%. Būvmateriālu cenas pazeminājās par 2,1%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,3%. Savukārt strādnieku darba samaksa pieauga par 2,1%.

Jūnijā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu pazeminājums ceļu būves materiāliem.

Salīdzinot ar pagājušā gada jūniju, būvniecības izmaksas pieauga par 2,0%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,8%, būvmateriālu cenas – par 0,1%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas,

salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2013. gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 2.ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 3,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 6,5%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,3% un būvmateriālu cenas – par 1,6%.

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzē. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013. gada jūlijā tiks publicēta 27.augustā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Ludmila Rodina
tālrunis 67366617