Jūnijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums pieaudzis par 3,8%

11.08.2015

2015. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 3,8%, tai skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 1,6% un importa – par 5,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Jūnijā Latvija eksportēja preces 810,5 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1040,6 milj. eiro. Neskatoties uz to, ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 43,8% (2015. gada maijā – 44,7%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Svarīgākās izmaiņas eksportā jūnijā, salīdzinot ar maiju:

  • koka un koka izstrādājumu eksports palielinājās par 13,1 milj. eiro jeb 9,5%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports pieauga par 9,4 milj. eiro jeb 17,3%,
  • optisko ierīču un aparatūras (ieskaitot medicīnisko), pulksteņu, mūzikas instrumentu eksports palielinājās par 6,8 milj. eiro jeb 43,4%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 6,5 milj. eiro jeb 11,6%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports saruka par 15,0 milj. eiro jeb 16,7%.

Svarīgākās izmaiņas importā jūnijā, salīdzinot ar maiju:

  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports palielinājās par 23,1 milj. eiro jeb 36,7%,
  • plastmasu, kaučuka un to izstrādājumu imports pieauga par 7,0 milj. eiro jeb 12,0%,
  • mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu imports palielinājās par 6,6 milj. eiro jeb 3,0%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports pieauga par 6,2 milj. eiro jeb 8,2%.

Jūnijā salīdzinājumā ar maiju sezonalitātes ietekmes dēļ samazinājās gan augu valsts produktu eksports (par 9,9 milj. eiro jeb 31,5%), gan arī imports (par 4,0 milj. eiro jeb 9,5%).

Jūnijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES dalībvalstīm bija Lietuva (18,8% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,9%), Vācija (6,7%) un Zviedrija (6,2%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,5% no importa kopapjoma), Polija (11,3%), Vācija (11,1%) un Igaunija (7,8%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. g. maiju

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. g. maiju

Pavisam

810,5

100

+1,6

1 040,6

100

+5,6

Eiropas Savienības valstis

593,0

73,2

+1,6

840,8

80,8

+6,1

   Eirozonas valstis

398,6

49,2

+1,1

611,1

58,7

+6,1

NVS valstis

106,5

13,1

+15,6

110,2

10,6

+4,0

Pārējās valstis

111,0

13,7

-9,0

89,6

8,6

+2,6

Eksporta palielināšanos uz NVS valstīm galvenokārt ietekmēja tā pieaugums uz Uzbekistānu par 4,2 milj. eiro jeb 2,8 reizes (ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports palielinājās par 3,5 milj. eiro jeb 4 reizes), kā arī uz Kazahstānu – par 2,2 milj. eiro jeb 84,9% (lauksaimniecības un pārtikas preču eksports palielinājās par 1,1 milj. eiro jeb 2,2 reizes).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūnijā veidoja 8,7%, bet importā – 7,2%. Eksporta vērtība 2015. gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju pieauga par 2,9 milj. eiro jeb 4,4% un importa – par 8,2 milj. eiro jeb 12,4%. Salīdzinot ar 2014. gada jūniju, eksporta vērtība samazinājās par 16,7 milj. eiro jeb 19,3%, bet imports palielinājās par 4,0 milj. eiro jeb 5,6%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. jūniju

2015. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

810 479

100

+3,4

+1,6

-6,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

150 985

18,6

+9,3

+9,5

+5,6

elektroierīces un elektroiekārtas

96 533

11,9

+9,6

-7,4

-12,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

55 783

6,9

+1,3

+2,1

-14,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

49 641

6,1

+9,7

-3,4

+3,2

dzelzs un tērauds

32 483

4,0

+5,5

-30,4

+5,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

30 596

3,8

-22,7

+11,1

-18,3

farmācijas produkti

29 201

3,6

+17,6

+24,3

+13,4

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

27 477

3,4

-6,4

-6,7

-2,5

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

24 956

3,1

+24,1

+13,0

+13,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

24 947

3,1

-18,4

+18,6

-38,5

plastmasas un to izstrādājumi

22 202

2,7

+3,4

+3,9

+5,8

Mēbeļu, citu interjera priekšmetu; saliekamo būvkonstrukciju eksporta palielināšanos 2015. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2014. gada jūniju ietekmēja saliekamo būvkonstrukciju eksporta pieaugums par 2,6 milj. eiro jeb 59,2%. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksports samazinājās, jo vieglie automobiļi tika izvesti par 10,2 milj. eiro jeb 59,2% mazāk.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada jūnijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. jūniju

2015. g. maiju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 040 552

100

+5,2

+5,6

-1,3

elektroierīces un elektroiekārtas

131 609

12,6

+27,8

+0,8

-0,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

113 822

10,9

-15,4

+5,1

-16,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

98 021

9,4

+14,0

+6,0

+4,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

75 442

7,3

+3,6

+24,4

+6,4

plastmasas un to izstrādājumi

49 041

4,7

+13,8

+8,8

+12,4

farmācijas produkti

46 627

4,5

+22,3

-3,7

+11,7

dzelzs un tērauds

38 921

3,7

+1,3

-3,3

+1,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

31 304

3,0

+11,6

+0,2

+6,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

26 657

2,6

+15,1

-2,2

-6,0

Elektroierīču un elektroiekārtu importa palielināšanos 2015. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2014. gada jūniju ietekmēja importa pieaugums iekārtām balss, attēlu un citu datu uztveršanai, konversijai, pārraidei un reģenerācijai par 5,7 milj. eiro jeb 2,4 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 13,7 milj. eiro jeb 18,2%.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

Dati par 2015. gada martu precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.: 67366604