Jūnijā būvniecības izmaksas pazeminājās par 0,1%

25.07.2014

2014. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvniecības izmaksas Latvijā pazeminājās par 0,1%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 0,3%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, vidējais būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 0,7%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,1%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,1% un būvmateriālu cenas – par 0,1%.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 2. ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 0,4%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,6%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,1%, bet būvmateriālu cenas kritās par 0,9%.

2014. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (1 milj. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (5 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

 

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2014. gada jūlijā tiks publicēta 27. augustā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Jeļena Kovaļova
tālrunis 67366884