Jūnijā apstrādes rūpniecības apgrozījuma pieaugums 1,3%

08.08.2013

Apstrādes rūpniecības apgrozījums1pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2013.gada jūnijā, salīdzinot ar šā gada maiju, pieauga par 1,3%, tai skaitā vietējā tirgū – par 0,8% un eksportā – par 1,9%.

Lielākais apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi bija citu transportlīdzekļu ražošanas nozarē (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 71,4% (būtisks pieaugums eksportā, bet vietējā tirgū samazinājums), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē – par 17,5% (pieaugums bija abos tirgos), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē – par 8,6% (pieaugums - abos tirgos).

Salīdzinot ar 2012.gada jūniju, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieaudzis par 4,2%, izaugsmes pamatā bija vietējais tirgus – pieaugums par 9%, bet eksportā bija samazinājums par 1,6%.

Lielākais apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju bija citu transportlīdzekļu ražošanas nozarē (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – 3,8 reizes (pieaugums eksportā, bet vietējā tirgū samazinājums), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē – par 38,7% (pieaugums vietējā tirgū, bet eksportā - samazinājums), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 23,6% (pieaugums abos tirgos). Apgrozījuma kāpums gan vietējā tirgū, gan eksportā, bija vērojams arī pēc īpatsvara lielākajās nozarēs: pārtikas produktu ražošanas nozarē – par 9,5% un kokapstrādē – par 5,8%.

2013.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar 2013.gada 1.ceturksni, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,9%, tai skaitā eksportā – par 4,8%, bet vietējā tirgū bija pieaugums par 0,4%.

2013.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo ceturksni, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 0,2%, tai skaitā vietējā tirgū – par 3,6%, bet eksportā bija samazinājums – par 3,7%.

2013.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo periodu, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 2,3%, tai skaitā vietējā tirgū – par 3,6% un eksportā – par 0,7%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas
2013.g. pirmajā pusgadā %, salīdzinot ar 2012.g. pirmo pusgadu (kalendāri izlīdzināti dati)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Papildu informācija:
Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 673669531 Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.