Jūlijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 8,8 %

04.09.2017

2017. gada jūlijā, salīdzinot ar 2016. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 8,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 8,2 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 28,6 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7,7 %.

Produkcijas apjoma pieaugumu, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, uzrādīja visas pēc īpatsvara lielākās apstrādes rūpniecības nozares: koksnes un koka izstrādājumu ražošana (pieaugums par 2,6 %), pārtikas produktu ražošana (par 7,1 %), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (par 18 %),nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (par 14,1 %) un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (par 11,3 %). Joprojām stabils apjoma kāpums ir elektrisko iekārtu ražošanas nozarē (par 18,3 %), kurā produkcijas izlaides pieaugums vērojams jau kopš gada sākuma, un iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē (par 18,2 %).

2017. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,1 %, tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4,3 %, bet samazinājums bija apstrādes rūpniecībā – par 1 %.

 

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmajās cenās)

 

2017. gada janvāris – jūlijs,

salīdzinot ar

2016. gada janvāri – jūliju

 (kalendāri izlīdzināts)

2017. gada jūlijs,

salīdzinot ar

2017. g. jūniju (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. jūliju (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

8,9

0,1

8,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

18,5

4,3

28,6

Apstrādes rūpniecība

7,9

-1,0

8,2

Pārtikas produktu ražošana

4,4

-1,2

7,1

Dzērienu ražošana

10,7

-11,1

-0,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

1,1

6,4

2,3

Apģērbu ražošana

10,4

-4,3

-1,4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,9

-0,4

2,6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

16,2

-13,4

5,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

9,4

3,7

14,1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9,0

1,1

18,0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

24,6

-1,0

11,3

Elektrisko iekārtu ražošana

27,2

-4,1

18,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

18,0

-5,2

18,2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

17,0

-3,6

13,1

Mēbeļu ražošana

7,3

-9,4

-1,3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-2,0

11,0

36,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

12,1

4,0

7,7

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada jūlijā, salīdzinot ar 2016. gada jūliju,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiemfaktiskajās cenāspieauga par 4,2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 10 %, bet eksportā bija samazinājums par 1,9 %, un to ietekmēja apgrozījuma kritums ārpus eirozonas par 15,7 % (eirozonā pieaugums  par 19,1 %).

2017. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 2,2 %. Apgrozījuma samazinājums bija eksportā – par 4,7 %, (samazinājums ārpus eirozonas – par 10,9 %, bet eirozonā pieaugums par 1,1 %), savukārt vietējā tirgū – pieaugums par 0,3 %.

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”. 

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953