Jūlijā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 2,7 %

05.09.2016

2016. gada jūlijā, salīdzinot ar 2015. gada jūliju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā pieaugums par 3,4 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3,2 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija samazinājums par 9,6 %.

Lielākais ražošanas apjoma pieaugums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē un datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē. Nozīmīgs produkcijas apjoma kāpums bija arī divās no trim pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 3,9 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 9,2 %. Savukārt ražošanas apjoma samazinājums bija pārtikas produktu ražošanas nozarē par 3,6 %,iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 16,2 % un mēbeļu ražošanas nozarē – par 4,2 %.

2016. gada jūlijā, salīdzinot ar 2016. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,9 %. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā kritums par 1 %, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3,5 %  un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6,4 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

 

2016. gada janvāris –jūlijs,

salīdzinot ar

2015. gada  janvāri –jūliju

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada jūlijs, salīdzinot ar

2016. g. jūniju (sezonāli izlīdzināts)

2015. g. jūliju (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

3,9

-1,9

2,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-4,3

-6,4

-9,6

Apstrādes rūpniecība

3,4

-1,0

3,4

Pārtikas produktu ražošana

-1,1

2,8

-3,6

Tekstilizstrādājumu ražošana

7,1

6,4

-1,5

Apģērbu ražošana

-3,8

13,5

0,4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

8,6

-4,3

3,9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-1,9

1,7

-1,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

7,0

-0,5

4,5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9,8

-2,7

9,2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

13,2

6,4

28,6

Elektrisko iekārtu ražošana

-3,3

-2,3

-5,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

6,4

13,0

13,2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-4,1

13,0

-10,9

Mēbeļu ražošana

1,1

-3,4

-4,2

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-6,0

-34,4

-16,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

8,4

-3,5

3,2

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada jūlijā, salīdzinot ar 2015. gada jūliju,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 2,4 %, tai skaitā vietējā tirgū – par 3,5 % un eksportā – par 1,1 % (no tā ārpus eirozonas – kritums par 6,2 %, bet eirozonā – kāpums par 6,1 %).

2016. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,6 %, tai skaitā vietējā tirgū – par 1,7 %, bet eksportā bija pieaugums par 0,6 % (eirozonā kāpums par 5,5%, bet ārpus eirozonas kritums par 4,4%).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gadā jūlijā, salīdzinot ar 2015. gada jūliju (procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

 

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu,RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi.  Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr..: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830