Jūlijā preču eksporta vērtība palielinājās par 5,0%

09.09.2015

2015. gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju preču eksporta vērtība faktiskajās cenās palielinājās par 5,0% un importa – par 6,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Jūlijā Latvija eksportēja preces 851,3 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1 103,7 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 43,5% (2015. gada jūnijā – 43,8%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ārējās tirdzniecības apgrozījuma pieaugumā 2015. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, lielākais devums bija tirdzniecībai ar mehānismiem, mehāniskajām ierīcēm un elektroiekārtām. Šo preču eksports palielinājās par 23,1 milj. eiro jeb 15,8%,pieaugot monitoru, projektoru un televīzijas uztvērējaparatūras eksportam par 6,2 milj. eiro jeb 78,5% (visvairāk eksportēts uz Lietuvu un Spāniju). Tajā pašā laikā mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports palielinājās par 29,6 milj. eiro jeb 12,9%, pieaugot elektronisko integrālo shēmu importam par  6,8 milj. eiro jeb 3 reizes (visvairāk importēts no Taivānas un Polijas).

Svarīgākās izmaiņas eksportā jūlijā, salīdzinot ar jūniju:

  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports pieauga par 11,8 milj. eiro jeb 15,8%,
  • dzīvu dzīvnieku; dzīvnieku izcelsmes produktu eksports palielinājās par 8,5 milj. eiro jeb 28,4%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 6,6 milj. eiro jeb 10,5%,
  • optisko ierīču un aparatūras (ieskatot medicīnisko), pulksteņu, mūzikas instrumentu eksports samazinājāspar 8,5 milj. eiro jeb 37,7%.

Svarīgākās izmaiņas importā jūlijā, salīdzinot ar jūniju:

  • minerālproduktu imports pieauga par 11,4 milj. eiro jeb 9,5%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 10,7 milj. eiro jeb 9,5%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports pieauga par 5,4 milj. eiro jeb 15,3%,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports samazinājās par 9,6 milj. eiro jeb 11,2%.

Jūlijā svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (20,0% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,2%), Vācija (6,4%) un Polija (5,5%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,4% no importa kopapjoma), Vācija (11,5%), Polija (9,6%) un Igaunija (8,1%).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. g. jūniju

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. g. jūniju

Pavisam

851,3

100

+5,0

1 103,7

100

+6,1

Eiropas Savienības valstis

608,0

71,4

+2,5

885,1

80,2

+5,3

   Eirozonas valstis

425,8

50,0

+6,8

660,4

59,8

+8,1

NVS valstis

114,2

13,4

+7,2

115,8

10,5

+5,1

Pārējās valstis

129,1

15,2

+16,4

102,8

9,3

+14,6

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūlijā veidoja 9,1%, bet importā – 7,0%.

2015. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2014. gada jūliju visvairāk pieauga tirdzniecība ar farmācijas produktiem, ko ietekmēja medikamentu eksporta palielināšanās par 7,3 milj. eiro jeb 44,7% un importa – par 7,9 milj. eiro jeb 28,9%. Tajā pašā laikā visievērojamākais kritums bija vērojams tirdzniecībā ar sauszemes transporta līdzekļiem un to daļām, sarūkot vieglo automobiļu eksportam par 12,3 milj. eiro jeb 64,0% un importam – par 18,5 milj. eiro jeb 47,9%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. jūliju

2015. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

851 336

100

+0,4

+5,0

-1,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

145 714

17,1

-1,0

-3,5

+1,3

elektroierīces un elektroiekārtas

112 331

13,2

+3,4

+16,4

+1,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

61 694

7,2

-15,5

+10,6

-4,7

mehānismi un mehāniskās ierīces

56 972

6,7

+19,8

+14,8

+17,1

dzelzs un tērauds

42 045

4,9

+12,9

+29,4

+36,3

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

35 311

4,1

-3,5

+41,5

-12,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 869

3,5

-29,3

-2,4

-20,1

farmācijas produkti

29 370

3,4

+49,5

+0,6

+12,8

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

29 324

3,4

+7,1

+6,7

+4,7

plastmasas un to izstrādājumi

22 539

2,6

+3,7

+1,5

+7,1

mēbeles, citi interjera priekšmeti, saliekamās būvkonstrukcijas

20 869

2,5

-2,5

-16,4

-7,1

Mehānismu un mehānisko ierīču eksporta palielināšanos 2015. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2014. gada jūliju ietekmēja eksporta pieaugums rūpnīcu un laboratoriju iekārtām materiālu termiskai apstrādei par 4,2 milj. eiro jeb 4,8 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot dīzeļdegvielas eksportam par 10,9 milj. eiro jeb 24,5%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. jūliju

2015. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 103 655

100

+2,2

+6,1

+4,2

elektroierīces un elektroiekārtas

130 233

11,8

-9,3

-1,0

-2,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

128 992

11,7

+23,5

+31,6

+35,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

123 421

11,2

-4,5

+8,4

-7,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

66 656

6,0

-18,3

-11,6

-8,2

farmācijas produkti

52 607

4,8

+39,5

+12,8

+24,9

plastmasas un to izstrādājumi

45 314

4,1

-1,2

-7,6

+2,5

dzelzs un tērauds

38 901

3,5

-0,1

-0,1

+1,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

31 086

2,8

+27,9

-0,7

+5,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

29 469

2,7

+13,0

+10,5

+3,2

Koka, tā izstrādājumu un kokogles importa palielināšanos 2015. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2014. gada jūliju ietekmēja laminētu koksnes materiālu importa pieaugums par 1,5 milj. eiro jeb 70,9%. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa kritums par 22,0 milj. eiro jeb 39,7%.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datu bāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

Dati par 2015. gada aprīli precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604