Jūlijā preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 14,4 % lielāks nekā pērn

11.09.2017

2017. gada jūlijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,04 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 14,4 % vairāk nekā 2016. gada jūlijā, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 6,9 % un importa vērtība – par 20,5 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Latvija eksportēja preces 858,2 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,18 miljardiem eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 42,1 % (2016. gada jūlijā – 45,1 %).

Šī gada pirmajos septiņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījumsfaktiskajās cenās sasniedza 14,06 miljardus eiro – par 1,58 miljardiem eiro jeb 12,6 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 6,25 miljardus eiro (palielinājums par 551,1 milj. eiro jeb 9,7 %), bet importa – 7,82 miljardi eiro (pieaugums par 1,03 miljardiem eiro jeb 15,1 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP
Piezīmes: dati par
2017. gada aprīli precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās šā gada jūlijā salīdzinājumā ar 2016. gada jūliju eksporta vērtība bija par 7,0 % lielāka un importa – par 19,9 % lielāka, bet salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš eksports samazinājās par 1,4 % un imports samazinājās par 3,1 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada jūlijā, salīdzinot ar 2016. gada jūliju:

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 34,0 milj. eiro jeb 60,1 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 16,0 milj. eiro jeb 26,8 %,
-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksportslielāks par 15,4 milj. eiro jeb 10,7 %,
-       dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports lielāks par 9,9 milj. eiro jeb 30,3 %,
-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksportsmazāks par 39,9 milj. eiro jeb 46,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada jūlijā, salīdzinot ar 2016. gada jūliju:

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielāks par 43,1 milj. eiro jeb 20,5 %,
-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 33,7 milj. eiro jeb 41,1 %,
-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 30,4 milj. eiro jeb 43,1 %,
-       minerālproduktu imports lielāks par 18,1 milj. eiro jeb 20,4 %,
-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma importsmazāks par 23,0 milj. eiro jeb 22,0 %.

Jūlijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,1 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (10,7 %), Vācija (7,8 %) un Zviedrija (6,1 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,0 % no importa kopapjoma), Vācija (11,2 %), Polija (8,4 %) un Igaunija (7,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. jūliju

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. jūliju

Pavisam

858,2

100

6,9

1 180,1

100

20,5

Eiropas Savienības valstis

610,2

71,1

6,8

902,5

76,5

13,8

 

   Eirozonas valstis

411,6

48,0

7,5

674,0

57,1

17,5

NVS valstis

125,3

14,6

32,4

126,3

10,7

33,6

Pārējās valstis

122,7

14,3

-10,3

151,3

12,8

65,3

 
Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūlijā veidoja 10,5 %, bet importā – 7,5 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. jūliju

2017. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

858 213

100

6,9

- 6,7

- 5,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

142 962

16,7

5,7

-11,2

-5,6

elektroierīces un elektroiekārtas

103 685

12,1

10,9

-7,7

-0,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

56 623

6,6

10,2

-3,5

4,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

48 465

5,6

96,1

13,8

26,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

42 156

4,9

-3,6

-10,1

-15,5

farmācijas produkti

37 142

4,3

12,5

-7,7

6,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

36 585

4,3

-13,9

-8,0

-7,3

dzelzs un tērauds

31 696

3,7

90,8

-27,6

3,6

dzelzs un tērauda izstrādājumi

27 707

3,2

1,0

-21,8

-5,5

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

26 697

3,1

20,8

-9,0

0,4

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2017. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2016. gada jūliju ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 19,9 milj. eiro jeb 2,3 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot dīzeļdegvielas eksportam par 9,7 milj. eiro jeb 45,2 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. jūliju

2017. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 180 142

100

20,5

-4,1

8,3

elektroierīces un elektroiekārtas

128 305

10,9

15,8

-4,5

2,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

124 603

10,6

25,8

14,0

23,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

101 464

8,6

20,2

-5,1

5,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

79 022

6,7

-17,1

-18,6

-16,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

56 190

4,8

2,1 reizi

9,7

59,2

plastmasas un to izstrādājumi

54 317

4,6

29,5

3,6

19,2

dzelzs un tērauds

48 494

4,1

78,8

-11,1

21,9

farmācijas produkti

40 347

3,4

-7,5

-33,3

-17,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

37 103

3,1

21,9

-0,3

3,8

dzelzs un tērauda izstrādājumi

28 205

2,4

26,8

-2,3

16,5

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2017. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2016. gada jūliju ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 17,5 milj. eiro jeb 2,6 reizes. Tajā pašā laikā sauszemes transporta līdzekļu un to daļu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja vieglo automobiļu importa kritums par 14,2 milj. eiro jeb 34,0 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604