Jūlijā pieaudzis piena pārstrādes produktu eksports

09.09.2013

2013.gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 1,8%, bet importa vērtība pieauga par 10,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Jūlijā ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 42,6% (š.g. jūnijā 45,6%), skatīt attēlu:

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu 1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Piena pārstrādes produktu eksports jūlijā salīdzinājumā ar jūniju pieauga par 4,4 milj. latu jeb 43,9%. Visvairāk piena, krējuma, sviesta, siera, biezpiena un citu piena produktu tika izvests uz Lietuvu – par 6,1 milj. latu, uz Vāciju – par 3,0 milj. latu un uz Krieviju – par 1,2 milj. latu.

Svarīgākās izmaiņas eksportā jūlijā, salīdzinot ar š.g. jūniju:

  • dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports palielinājās par 7,6 milj. latu jeb 28,9%;
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 6,0 milj. latu jeb 12,3%;
  • augu valsts produktu eksports samazinājās par 23,2 milj. latu jeb 64,7%;
  • satiksmes līdzekļu eksports samazinājās par 10,8 milj. latu jeb 35,5%.

Svarīgākās izmaiņas importā jūlijā, salīdzinot ar š.g. jūniju:

  • minerālproduktu imports pieauga par 16,1 milj. latu jeb 15,3%;
  • mehānismu, ierīču un elektroiekārtu imports palielinājās par 13,7 milj. latu jeb 11,1%;
  • satiksmes līdzekļu imports samazinājās par 7,8 milj. latu jeb 14,8%.

Jūlijā nozīmīgākā Latvijas eksporta daļa – 74% bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm ar 14,7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (19,4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13,2%), Krievija (10,9%), Vācija (7,6%) un Polija (7,4%).

Nozīmīgākā Latvijas importa daļa – 80,3% bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm ar 11,2%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (20% no importa kopapjoma), Vācija (10,8%), Polija (10,3%), Igaunija (8,7%) un Krievija (6,3%).

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2013. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012. g. jūliju

2013. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

544 312

100

-2.4

-1.8

-9.0

 

koks un koka izstrādājumi,  kokogle

89 099

16.4

+7.5

-3.4

+0.3

 

elektroierīces un elektroiekārtas

56 128

10.3

+12.8

-3.1

-1.9

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

53 078

9.8

-0.1

+36.8

+15.4

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

30 678

5.6

+5.9

-0.9

-5.2

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

28 815

5.3

+17.3

+24.0

+4.3

 

dzelzs un tērauds

25 025

4.6

-55.0

+7.7

-40.4

 

piena pārstrādes produkti, putnu olas, medus

18 689

3.4

+35.8

+46.6

+35.3

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

17 463

3.2

-35.0

-9.5

-28.7

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

15 905

2.9

-19.1

-11.9

-10.5

 

plastmasas un to izstrādājumi

14 205

2.6

+11.1

+4.1

+4.9

Piena pārstrādes produktu, putnu olu un medus straujo eksporta palielināšanos 2013. gada jūlijā salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju visvairāk ietekmēja piena un krējuma eksporta pieaugums par 2,1 milj. latu jeb 30,8%. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs un neleģētā tērauda stieņu eksportam par 23,5 milj. latu jeb par 91,7%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2013. gada jūlijā, faktiskajās cenās

 

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2012.gada jūliju

2013.gada jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

732 021

100

-1.4

+10.7

-0.5

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

115 366

15.8

+2.4

+15.2

-7.6

 

elektroierīces un elektroiekārtas

73 262

10.0

+16.3

+6.8

+8.7

 

mehānismi un mehāniskās ierīces

63 618

8.7

-15.4

+16.5

-7.0

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

36 296

5.0

-41.6

-23.8

-27.8

 

plastmasas un to izstrādājumi

31 843

4.4

+10.5

+7.3

+13.2

 

dzelzs un tērauds

25 013

3.4

-31.6

+8.6

-27.5

 

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

23 644

3.2

+23.0

+12.4

+32.3

 

farmācijas produkti

21 945

3.0

-1.0

-7.6

-15.2

Dzelzs un tērauda izstrādājumu imports jūlijā salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju palielinājās, pieaugot dzelzs vai tērauda izstrādājumu dzelzceļiem un tramvaju ceļiem importam par 2,0 milj. latu jeb 9,7 reizes. Savukārt automobiļu un citu mehānisko transportlīdzekļu importa samazinājums par 18,7 milj. latu jeb par 68,2% būtiski ietekmēja sauszemes transporta līdzekļu un to daļu kopējo importu.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:673666041 Dati precizēti par 2013.gada martu un aprīli.