Jūlijā būvniecības izmaksas samazinājās par 0,1%

27.08.2015

2015. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Strādnieku darba samaksa samazinājās par 0,5%, ko ietekmēja algu samazinājums strādniekiem ēku būvdarbos. Savukārt būvmateriālu cenas, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas būtiski nemainījās.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, būvniecības izmaksas pieauga par 0,2%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 6,6%, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 1,7%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas būtiski nemainījās.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 190 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2014. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 60% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 27% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Ražotāju cenas". Dati par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2015. gada augustā tiks publicēti 25. septembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Jeļena Kovaļova
Tālr. 67366884