Jūlijā būvniecības izmaksas pazeminājās par 0,6%

27.08.2014

2014. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, būvniecības izmaksas Latvijā pazeminājās par 0,6%.  Būvmateriālu cenas samazinājās par 0,8%, strādnieku darba samaksa – par 0,5%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,2%. Būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu kritums transporta objektu būvmateriāliem. Savukārt strādnieku darba samaksas pazemināšanos ietekmēja darba apjoma samazinājums transporta objektos.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, vidējais būvniecības izmaksu līmenis pazeminājās par 0,1%. Būvmateriālu cenas pazeminājās par 0,7%, bet pieauga strādnieku darba samaksa par 1,6% un mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,2%.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (1 milj. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (5 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2014. gada augustā tiks publicēta 25. septembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Lolita Grase
tālrunis 67366678