Jūlijā būvniecības izmaksām neliels pieaugums par 0,2%

27.08.2013

2013. gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, vidējais būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 0,2%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,7%, būvmateriālu cenas, kā arī strādnieku darba samaksa kopumā nemainījās.

Jūlijā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu palielinājums ceļu būvēm.

Salīdzinot ar pagājušā gada jūliju, būvniecības izmaksas pieauga par 1,6%. Strādnieku darba samaksapieauga par 4,2%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,2%, būvmateriālu cenas – par 0,1%.

Gada laikā kopējo būvniecības izmaksu līmeni visvairāk ietekmēja būvmateriālu cenu kāpums transporta objektu būvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

Šogad datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumi un ap 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2012. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 79% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. latu gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzē. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2013. gada augustā tiks publicēta 26. septembrī.

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Aļona Ivanova, tālrunis 67366798