Jordānijas Statistikas departamenta eksperti ierodas mācību vizītē CSP (ar foto)

28.10.2014
2014. gada 28.–31. oktobrī Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) mācību vizītē ieradīsies Jordānijas Statistikas departamenta eksperti, kuri tiks iepazīstināti ar izlases apsekojumu metodoloģijas teorētisko un praktisko pielietojumu Latvijā un Eiropas Savienībā.
 
Mācību vizīte tiek rīkota ES Twinning projekta ietvaros, kuru īsteno Dānijas Statistika (projekta vadošā institūcija), Itālijas Statistikas birojs „Istat”, Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde un organizācija „Northern Ireland Co-operation Overseas”.
 
Projekta mērķis ir pilnveidot Jordānijas Statistikas departamenta kapacitāti, nodrošinot statistisko datu kvalitātes kontroli, uzlabojot izlašu veidošanas metodoloģiju pēc jaunākajiem risinājumiem, ieviešot starptautiskās un Eiropas Nacionālo kontu aprēķināšanas metodes, kā arī attīstot IT sistēmas un statistisko datu izplatīšanu tiešsaistē.
 
 
Papildu informācija:
Mārtiņš Liberts
Matemātiskā nodrošinājuma daļa
Tālr. 67366833