Jauns statistisko datu krājums “Par informācijas sabiedrību Latvijā”

10.01.2007

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sagatavojusi izdošanai statistisko datu krājumu “Par informācijas sabiedrību Latvijā”. Šis izdevums ietvers datus par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu dažādās jomās – mājsaimniecībās, iedzīvotāju vidū, uzņēmējdarbībā un izglītībā. Krājumā būs ietverti jaunākie 2006.gada apsekojumu rezultāti.

1.nodaļa veltīta IKT sektora uzņēmumu galvenajiem rādītājiem no 2000.gada.

Otrā un trešā nodaļa ietver datus par IKT lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū no 2004. līdz pat 2006.gadam.

Datoru un Interneta pieejamība mājsaimniecībās
(
% no mājsaimniecību kopskaita)

Publicēta tiks arī informācija par Interneta pieslēguma veidiem mājsaimniecībās, iedzīvotāju datorprasmēm, Interneta lietošanas vietām un mērķiem, kā arī par iepirkšanos Internetā u.c. interesanti dati.

Datoru un Interneta lietošanas vietas 2006.gadā
(% no iedzīvotājiem, kas lieto Internetu regulāri)

Dati par mājsaimniecībām ir sadalīti pēc to sastāva, ienākumu līmeņa un pa reģioniem, savukārt dati par iedzīvotājiem pieejami sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, izglītības, nodarbinātības un pa reģioniem.

Ceturtajā krājuma nodaļā tiks sniegta informācija par IKT rādītājiem uzņēmumos – datorizācijas līmeni, darbinieku īpatsvaru, kas regulāri darbā lieto datoru un Internetu, Interneta pieslēguma veidiem un tā izmantošanas mērķiem, kā arī par svarīgākajiem rādītājiem kas atspoguļo e-komerciju uzņēmumos. Arī šī nodaļa ietver jaunākos datus par 2006. gadu, kas doti sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida un pēc darbinieku skaita tajos.

Datoru un Interneta lietošana uzņēmumos
(gada sākumā, % no uzņēmumu kopskaita)

Piektajā nodaļā ir atspoguļots izglītības iestāžu informatizācijas līmenis, bet sestajā sniegti starptautiskie salīdzinājumi, kas parāda Latvijas vietu citu Eiropas savienības valstu vidū.

Datu krājums būs pieejams no 11.janvāra CSP Informācijas centrā.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr.7366948
Ieva Vanaga