Jauniešu – darba meklētāju – īpatsvars zemāks nekā pirms gada

24.11.2014

2014. gada 3. ceturksnī darba meklētāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem bija 104,9 tūkst. cilvēku, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktā Darbaspēka apsekojuma rezultāti. No kopējā darba meklētāju skaita 18,9 tūkst. jeb 18% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem.

Šā gada 3. ceturksnī darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 10,6%. Gada laikā tas ir samazinājies par 1,2 procentpunktiem (2013. gada 3. ceturksnī – 11,8%), savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, par 0,1 procentpunktu (2014. gada 2. ceturksnī – 10,7%). Jauniešu – darba meklētāju – īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā bija 21,4%, kas ir par 6,2 procentpunktiem zemāks nekā pirms gada (27,6%), bet par 0,3 procentpunktiem augstāks nekā iepriekšējā ceturksnī (21,1%).

Darba meklētāju īpatsvars Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014. gada 3. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums.

Jauniešu – darba meklētāju – skaits gada laikā ir samazinājies par 30,5%. 2014. gada 3. ceturksnī to skaits ir audzis par 6,3%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni.  Trešdaļa (33%) jauniešu strādā un kopā ar darba meklētājiem (9%) veido ekonomiski aktīvo jauniešu skaitu. Vairāk kā puse (58%) jauniešu ir ekonomiski neaktīvi un liela daļa no tiem vēl mācās un nemeklē darbu.

Jauniešu – darba meklētāju – īpatsvars Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014. gada 3. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums

Ilgstošo darba meklētāju īpatsvars gada laikā samazinājies par 1,8 procentpunktiem. 2014. gada 3. ceturksnī 44,6 tūkst. jeb 42,7% darba meklētājubija ilgstošie darba meklētāji, kuri darbu meklē 12 mēnešus un ilgāk. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni to skaits ir palielinājies par 2,5 procentpunktiem.

Ilgstošo darba meklētāju īpatsvars Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014. gada 3. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums

Ekonomiski neaktīvi bija 502 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem jeb trešdaļa (33,6%) šīs grupas iedzīvotāju. Salīdzinājumā ar atbilstošo periodu pērn to īpatsvars ir palielinājies par 0,5 procentpunktiem (2013. gada 3. ceturksnī – 33,1%), bet saglabājies nemainīgs, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni.

Apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata ceturksnī no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita 26,7 tūkst. jeb 5,3% cilvēku ir zaudējuši cerības atrast darbu. Gadu iepriekš šo cilvēku īpatsvars bija 6,6%, bet 2014. gada 2. ceturksnī – 4,8%.

Apsekojot 4,7 tūkst. mājsaimniecību, 3. ceturksnī tika aptaujāti 7,8 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP datubāzes sadaļā Nodarbinātība un bezdarbs.

CSP mājaslapā iespējams iepazīties ar Darbaspēka apsekojuma metodoloģiju.

 

Papildu informācija:
Zaiga Priede
Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886