Jaunākā informācija datubāzēs (31.10.–04.11.2016.)

07.11.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2016

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji (sezonāli izlīdzināti dati)

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs - ceturkšņu dati

3.ceturksnis/2016

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

 

Septembris/2016

3.cet./2016

 

 

Septembris/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.ceturksnis/2016

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Septembris/2016

LA052.  Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu dati

Septembris/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014

VIG06. Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.euro).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2015

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās – apsekojuma rezultāti.

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās - 2015

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2014

Darba samaksas struktūras apsekojuma dati

Darba samaksas struktūra - 2014.g. apsekojuma dati