Jaunākā informācija datubāzēs (31.08.-04.09.2009.)

07.09.2009

Datubāzes sadaļa Darba samaksa” papildināta ar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem.

Datubāzes sadaļā „Transports” tabulas (18-3, 18-4, 18-7, 18-8, 18-11) papildinātas ar 2009.gada. 2.cetrukšņa. datiem.

Datubāzes sadaļā „Augkopība” ar 2009.gada jūlija datiem papildināta tabula par graudaugu kultūru iepirkumu un vidējo iepirkumu cenu.

Sadaļā „Lopkopība” ar 2009.gada jūlija datiem papildinātas tabulas par gaļas un piena iepirkumu un cenām.

Datubāzes sadaļā „Tirdzniecība un pakalpojumi” ar 2009.gada 2.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas:
• 22-19. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
• 22-20. Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi

Datubāzes sadaļā „Banku rādītāji” informācija par Latvijas bankas noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem papildināta ar 2009.gada augusta datiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā „Rūpniecība” ar 2009.gada jūlija datiem papildināta informācija par rūpniecības produkcijas apgrozījuma indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā „Mājokļi” ar 2009.gada 2.ceturkņša datiem papildinātas tabulas par dzīvokļu un zemes pārdošanu.

Datubāzes sadaļā „Mājsaimniecību budžets”  tabulas papildinātas ar datiem par 2008.gadu.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā „Cenas” ar 2009.gada jūlija datiem papildināta informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa „Būvniecība” papildināta ar jaunu tabulu 17-8. Būvniecības produkcijas indeksi. Izņemta tabula 17-7. Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcija.Precizēti dati

Datubāzes sadaļā Darba samaksa precizēti 2009.gada 1.ceturkšņa dati.

Datubāzes sadaļā „Sociālā drošība”  tabulā „12-7. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām” precizēti 2006. un 2007.gada dati.

Datubāzes sadaļā „Dabas resursi” tabulā „14-5. Nacionālie parki un rezervāti” precizēti 2008.gada dati.