Jaunākā informācija datubāzēs (31.07.–04.08.2017.)

07.08.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2017

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %).

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2017

ISG211. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās, laukos/ pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas–ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2017

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

2016

KUG03. Bibliotēkas;

KUG04. Kultūras centri (gada beigās);

KUG05. Muzeji;

KUG06. Teātri;

KUG07. Kino;

KUG081. Filmu ražošana (skaits);

KUG101. Kultūras centru un bibliotēku skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

KUG12. Grāmatu un brošūru, žurnālu un laikrakstu izdošana;

KUG13. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc literatūras veidiem;

KUG14. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodām.

Kultūra–ikgadējie dati

2.cet./2017

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība–ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Jūnijs/2017

2.cet./2017

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU04. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU06. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2017

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Jūnijs/2017

2.cet./2017

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t);

LI030. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2017

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2017

LA052. Graudu, pākšaugu, rapša iepirkums (tonnas).

Augkopība–ceturkšņu dati