Jaunākā informācija datubāzēs (31.05.-04.06.2010.)

07.06.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr/2010
1.cet/2010

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas;
Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Tirdzniecības nosacījumi.

Ražotāju cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet/2010


Feb/2010

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;
Strādājošo reālā darba samaksa;
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2010

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem;
MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem;
MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;
MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos;
MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet/2010

TI13. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa ceturkšņiem;
TI14. Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Apr/2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums pa mēnešiem.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS

1.cet/2010

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports- mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Apr/2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

MS03. Izcirstās platības un krājas.

Mežsaimniecība- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2005-2008

VF04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām;
VF05. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses- ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.-4.cet/2009

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa reģioniem;
MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa reģioniem;
MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;
MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana reģionos;
MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa reģioniem.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS

2009

TR27. Pasažieru pārvadājumi;
TR28. Pasažieru apgrozība.

Transports- ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009

EN18. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija;
EN20. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida.

Enerģētika - ikgadējie dati