Jaunākā informācija datubāzēs (31.03.-04.04.2014.)

07.04.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Janvāris-marts/2014

1.cet./2014

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī;

II04. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

2013

DIG01. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem;

DIG011. Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk pa darbības veidiem;

DIG012. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī pa darbības veidiem;

DIG013. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk.

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013

TIG051. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem (% pret iepriekšējo periodu).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Februāris/2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2.pusgads/2013

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013-2014

RUG08. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksu svari sadaļās un nodaļās.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati