Jaunākā informācija datubāzēs (31.01.-04.02.2011.)

07.02.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Okt./2010

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2010

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

2010

SD01. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits;

SD02. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida;

SD03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs;

SD05. Valsts sociālie pabalsti;

SD06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Dec./2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jan./2011

4.cet./2010

 

 

 

 

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati