Jaunākā informācija datubāzēs (3.09.-7.09.2012.)

10.09.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2012

Nefinanšu komersantu dati;

Finanšu sektora komersantu dati;

Līzinga un faktoringa portfeļa dati.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

2.cet./2012

1995-2001

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

1995-1999

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

2.cet./2012

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. latu);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. latu).

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2012

 

2.cet./2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas, apgrozījums;

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2012

Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. Ls).

Zinātne - ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

2011

TSG11-061. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc tautības, dzimuma un pa dzimšanas valstīm 2011. gada 1. martā;

TSG11-062. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc tautības, dzimuma, juridiskā ģimenes stāvokļa un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā.

Tautas skaitīšanas rezultāti- 2011.g.dati

2008-2010

IVG05. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem 2008.-2010. gadā (faktiskajās cenās, tūkst. latos).

Investīcijas -ikgadējie dat


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2012

2010-2011

2000-2001

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

2010-2011

1995-2000

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

1.cet./2012

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. latu);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. latu).

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos).

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2011

TIG05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem (2005=100);

TIG051. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem (% pret iepriekšējo periodu).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2010

ITG23. IKT sektora uzņēmumu skaits;

ITG24. Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

ITG25. IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība (mlj. Ls);

ITG30. IKT sektora pievienotās vērtības īpatsvars iekšzemes kopproduktā (faktiskajās cenās, %).

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati