Jaunākā informācija datubāzēs (30.11.–04.12.2015.)

07.12.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2014

Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji

Uzņēmējdarbības finanses  ikgadējie dati

3.cet./2015

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts  ceturkšņu dati

Novembris/2015

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %), sezonāli izlīdzinātie dati

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

3.cet./2015

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas  ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

ISG091. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības un dzimuma gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām).

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas – ikgadējie dati

Oktobris/2015

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15–74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, (sezonāli izlīdzināti dati);

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15–74 gadu vecumā (sezonāli izlīdzināti dati).

Nodarbinātība un bezdarbs – ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2015

Septembris/2015

3.cet./2015

Mazumtirdzniecības apgrozījums,

Autotirdzniecības un izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi – mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas, apgrozījums;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība – mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2014 (provizoriski dati)

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi pa galvenajiem darbības veidiem.

Uzņēmumu skaits – ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2015

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports – mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Oktobris/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība – mēnešu dati

Oktobris/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība – mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008-2014

DSG17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DSG18. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DSG19. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DSG20. Darba ienākumu deciles.

Darba samaksa – ikgadējie datiPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

2014-2015

2015

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports – mēnešu/ceturkšņu dati

2014

TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports – ikgadējie dati