Jaunākā informācija datubāzēs (30.11-04.12.2009.)

07.12.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt/2009

7-14. Būvniecības izmaksu indeksi;
7-15. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem;
7-16. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep/2009
3.cet/2009

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;
Strādājošo reālā darba samaksa.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet/2009

Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos;
Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana;
Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Okt/2009
3.cet/2009

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

Okt/2009

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

TRANSPORTS

3.cet/2009

Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
Pasažieru pārvadājumi;
Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports- mēnešu/ceturkšņu dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Okt/2009

Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

Okt/2009

Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

6-6. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (latos).

Darba samaksa - ikgadējie dati

2009

Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos;
Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana;
Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati


Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2008

TI031. Vairumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām 2008.gadā, NACE 2. red. (faktiskajās cenās, tūkst. latu)

Tirdzniecība un pakalpojumi - ikgadējie dati