Jaunākā informācija datubāzēs (30.10.–03.11.2017.)

06.11.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2017

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji (sezonāli izlīdzināti dati).

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2017

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

Augusts/2017

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2017

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība–ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Septembris/2017

3.cet./2017

 

Augusts/2017

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2017

3.cet./2017

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;

RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa ceturkšņiem;

RU03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs (no gada sākuma), kalendāri izlīdzināti dati;

RU04. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU05. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem;

RU06. Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība–mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2017

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigāsTR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Septembris/2017

3.cet./2017

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t);

LI030. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2017

 

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2017

LA052. Graudu, pākšaugu, rapša iepirkums (tonnas).

Augkopība–ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

VIG06. Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj.euro).

Vides aizsardzība–ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2016

ITG26. Saražotās un pārdotās IKT produkcijas vērtība (tūkst. euro);

ITG27. IKT produktu imports un eksports (milj. euro).

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistika


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1995-2017

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts–ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2011-2017

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība–ceturkšņu dati