Jaunākā informācija datubāzēs (30.09.-04.10.2013.)

07.10.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2013

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2010

Veselības stāvokļa pašnovērtējums; hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi iedzīvotājiem; pārbaužu veikšana ārstēšanās pie medicīnas speciālistiem un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos; zobārsta apmeklējumi un zobārsta neapmeklēšanas iemesls.

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2013

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas, apgrozījums;

Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

ENG01. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
ENG02. Dabasgāzes imports un patēriņš, milj. m3 (NACE 2.red.);
ENG03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
ENG05. Atjaunojamo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
ENG06. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.).

Enerģētika -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011-2012

Veselības stāvokļa pašnovērtējums; hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi iedzīvotājiem; pārbaužu veikšana ārstēšanās pie medicīnas speciālistiem un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos; zobārsta apmeklējumi un zobārsta neapmeklēšanas iemesls.

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati