Jaunākā informācija datubāzēs (30.08.-03.09.2010.)

06.09.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2009

DR05. Nacionālie parki un rezervāti.

Dabas resursi-ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

KU01. Latvijas Nacionālā bibliotēka;
KU02. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka;
KU03. Publiskās bibliotēkas;
KU04. Kultūras centri;
KU05. Muzeji;
KU07. Kino;
KU101. Kultūras centru un bibliotēku skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Kultūra- ikgadējie dati

2.cet./2010

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa statistiskajiem reģioniem;
MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa statistiskajiem reģioniem;
MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;
MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos;
MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa statistiskajiem reģioniem.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

MA09. Dzīvokļu pārdošana statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
MA10. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
MA11. Vienu un divu ģimeņu māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
MA12. Zemes vidējās cenas lauku apvidū, statistiskajos reģionos un rajonos.

Mājokļi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūl./2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2010

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports- mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jūl./2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

 

GZ01. Latvijas Republikas ģeogrāfiskais stāvoklis.

Ģeogrāfiskās ziņas - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2010

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2010

DS03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem.

Darba samaksa - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2009

TR27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);
TR28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports- ikgadējie dati