Jaunākā informācija datubāzēs (30.07.-03.08.2012.)

06.08.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

IE02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un  tās ietekmējošie faktori.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2011

IBG06. Patvēruma meklētāji un bēgļi Latvijā;

IBG07. Latvijas Republikas pilsonības iegūšana un zaudēšana.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

2.cet/2012

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

2011

SDG10. Adoptēto bērnu skaits no bērnu sociālās aprūpes iestādēm gada beigās. SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās.

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits).

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2012

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2012

 

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūnijs/2012

2.cet./2012

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1935-2012

 

2000-2012

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimums gada sākumā;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2010

 

2000-2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2000-2010

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un  tās ietekmējošie faktori.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2000-2011

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

1995/96-2011/2012

IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā);

IZG24. Augstskolas un koledžas (mācību gada sākumā).

Izglītība -ikgadējie dati

2000-2011

 

KUG05. Muzeji;
KUG06. Teātri;
KUG07. Kino.

Kultūra -ikgadējie dati