Jaunākā informācija datubāzēs (30.06.–04.07.2014.)

07.07.2014

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2014

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2014

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi.

Vispārējās valdības sektora parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

VAG01. Veselības aprūpes pamatrādītāji gada beigās;

VAG02. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām infekcijas un parazitārajām slimībām;

VAG03. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem;

VAG04. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem pēc lokalizācijas;

VAG05. Iedzīvotāju saslimstība ar aktīvo tuberkulozi;

VAG06. Iedzīvotāju saslimstība ar psihiskajām slimībām;

VAG08. Alkohola lietošanas nevēlamās sekas sabiedrībā;

VAG10. Iedzīvotāju saslimstība ar atsevišķām seksuāli transmisīvām slimībām;

VAG12. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits;

VAG13. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits pēc invaliditātes cēloņiem.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Maijs/2014

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Maijs/2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Maijs/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Maijs/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu datiPrecizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1996–2014

 

1998–2014

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1995–2013

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati