Jaunākā informācija datubāzēs (30.05.-03.06.2011.)

06.06.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2011

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Mai./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

2011.gada sākumā

IS02. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un dzīvesvietas;

IS03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

Is06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra;

IS13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

IS14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

IS15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās;

IS16. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos;

IS17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1.cet./2011

 

 

Feb./2011

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2011

DS03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos)

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009 (galīgie dati)

SR011. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

SR02. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

SR021. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

SR031. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības pa lieluma grupām statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SR041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un statistiskajiem reģioniem;

SR042. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) Un lieluma grupām

SR051. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SR061. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.)

Statistikas uzņēmumu reģistrs -ikgadējie dati

Apr./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2011

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR08. Pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Apr./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Apr./2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Katlumāju un koģenerācijas staciju darbība.

Enerģētika -ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2006-2008

 

2001-2009

IN04. Inovatīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars pēc inovāciju veida;

IN05. Inovāciju jomā aktīvo uzņēmumu skaits un īpatsvars.

Inovācijas - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.-4.cet./2011

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa statistiskajiem reģioniem;

MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa statistiskajiem reģioniem;

MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;

MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos;

MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa statistiskajiem reģioniem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

TR27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku).

Transports - ikgadējie dati