Jaunākā informācija datubāzēs (30.03.-02.04.2015.)

07.04.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2015

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %).

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

DIG01. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (euro);

DIG011. Vienas stundas darbaspēka izmaksas statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk pa darbības veidiem (euro);

DIG012. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī pa darbības veidiem (euro);

DIG013. Darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku mēnesī statistiskajās vienībās ar nodarbināto skaitu 10 un vairāk (euro).

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2015

 

 

 

Janvāris/2015

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi;

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas.

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

TI15. Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014

TRG30. Lidostas -Rīga darbība;

TRG31. Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.

Transports -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Februāris/2015

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Februāris/2015

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati