Jaunākā informācija datubāzēs (30.01.–03.02.2017.)

06.02.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2017

KR011. Ekonomikas sentimenta rādītājs, (ilgtermiņa vidējais = 100);

KR012. Konfidences rādītāji (saldo, %);

KR104. Konfidences rādītājs pakalpojumu sektorā pa darbības veidiem (saldo,%).

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU-SILC apsekojums)

2015 (provizoriski dati)

Nabadzības riska slieksnis;

Nabadzības riska indekss;

Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;

S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;

Džini koeficients.

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība -ikgadējie dati

2015 (provizoriski dati)

Veselības stāvokļa pašnovērtējums;

Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi;

Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā;

Nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos;

Nepieciešamība apmeklēt zobārstu un zobārsta neapmeklēšanas iemesls.

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2016

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

Novembris/2016

DS20. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS21. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS22. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS23. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS24. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2016

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2016

Decembris/2016

 

 

Novembris/2016

Mazumtirdzniecības apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2016

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Decembris/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Decembris/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010; 2011

2010

IKG10_05. Preču un pakalpojumu izlaide, starppatēriņš un pievienotā vērtība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro);

IKG10_10. Iekšzemes kopprodukta deflatori.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.–3.cet./2016

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t).

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2016

Marts, maijs, jūnijs, oktobris/2016

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

 

2013; 2015

 

ENG01. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.);

ENG02. Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.);

ENG05. Atjaunīgo energoresursu, kokogļu, kurināmās koksnes un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.)

Enerģētika -mēnešu dati