Jaunākā informācija datubāzēs (30.01.-03.02.2012.)

06.02.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec./2011
4.cet./2011

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Jan./2012

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

2011

 

Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra;

Iedzīvotāju naudas ieņēmumi;

Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

4.cet./2011

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Dec./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Dec/2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jan./2012

4.cet./2011

 

 

 

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Dec./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Dec./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati