Jaunākā informācija datubāzēs (29.12.-30.12.2014.)

05.01.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2014

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Iekšzemes kopprodukts statistiskajos reģionos;

Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem un īpatsvars statistiskajos reģionos.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

Decembris/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2014

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013 (galīgie dati)

Lauku saimniecību raksturojums;

Zemes izmantošana;

Lauksaimniecības dzīvnieki;

Tehniskais nodrošinājums.

Lauku saimniecību struktūra - 2013.gada dati: -lauku saimniecību raksturojums» zemes izmantošana» lauksaimniecības dzīvnieki» tehniskais nodrošinājums»

Novembris/2014

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati

Novembris/2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Novembris/2014

Oktobris/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība -mēnešu dati