Jaunākā informācija datubāzēs (29.09.-03.10.2008.)

06.10.2008

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāji papildināti š. g. augusta dati par iedzīvotāju skaitu un dabisko kustību un par iedzīvotāju starpvalstu migrāciju.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi papildināti š. g. augusta dati par kopējā apgrozījuma indeksiem pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem, par automobiļu tirdzniecības un autodegvielas mazumtirdzniecības apgrozījumu, par mazumtirdzniecības apgrozījumu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Veselības aprūpe un sports papildināta ar informāciju par Latvijas sportistu sasniegumiem 2008. gada olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs Pekinā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Zinātne precizēti ikgadējie dati par zinātņu doktoriem sadalījumā pēc jomas, kurā iegūts zinātniskais grāds un pēc pamatdarba nodarbinātības sektora.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika papildināta ar 2007. gada datiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lauksaimniecība papildināti š. g. augusta dati par gaļas, graudaugu un piena iepirkuma cenām.
Metodoloģija gaļas cenām
Metodoloģija graudaugu cenām
Metodoloģija
 piena iepirkuma cenām

Datubāzē sadaļā Finanses papildināti š. g. septembra dati par Latvijas Bankas noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem.
Metodoloģija