Jaunākā informācija datubāzēs (29.08.-02.09.2011.)

05.09.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2011

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2011

 

 

Maijs/2011

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2008

IZ33. Izdevumi izglītībai (milj.latu).

Izglītība -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūl./2011

2.cet./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jūlijs/2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2011

Darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

DS03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem.

Darba samaksa -ikgadējie dati

3.-4.cet./2011

MA03. Dzīvokļu pārdošana pilsētās un laukos pa statistiskajiem reģioniem;

MA04. Pārdotie dzīvokļi pēc istabu skaita dzīvoklī pa statistiskajiem reģioniem;

MA05. Dzīvokļu pārdošana lielākajās pilsētās;

MA06. Vienu un divu ģimeņu dzīvojamo māju apbūves zemes pārdošana statistiskajos reģionos;

MA07. Lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes pārdošana laukos pa statistiskajiem reģioniem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati